45. Dönem Engelli Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Çalışma Grubu - 3 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

3

Toplantı Tarihi:

19.11.2018

Toplantı Saati:

18:00

Toplantı Yeri:

TMMOB

ADI SOYADI

BİRİMİ

Ayşegül Oruçkaptan

TMMOB

Sezgin Çalışkan

TMMOB

Ercan Dursun

EMO

Halim Karan

İMO

Rıza Soypak

JMO

Sevgi Taçyıldız

Peyzaj M.O

Sinan Girdaplı

Maden M.O

“Engelli Mühendis Mimar Şehir Plancıları Çalışma Grubu” üçüncü toplantısı 19 Kasım 2018 tarihinde yukarıdaki katılımcılarla TMMOB’de yapıldı.

Toplantıda genel bilgilendirme ve değerlendirme yapıldıktan sonra;

1- Geçmiş dönemde güncelleme yapılarak çalışma grubuna sunulan anket çalışması taslağının çalışma grubu üyeleri tarafından incelenip bir sonraki toplantıya kadar varsa öneri ve değerlendirmelerinin mail grubu üzerinden çalışma grubuna iletilmesine,

2- Devlet Personel Başkanlığına bilgi edinme kapsamında kamuda çalışan engelli kadro sayısının sorulmasına,

3- İŞKUR’a bilgi edinme kapsamında iş aramak üzere MMŞP kadrosu üzerinden başvuru yapılma sayısının sorulmasına

4- Çalışma grubunun çalışma programının toplantıda belirlenen içerik üzerinden TMMOB Yönetim Kuruluna sunulmasına,

5- 3 Aralık Engelli Günü için TMMOB Yönetim kurulu tarafından yapılacak açıklama içeriğinin toplantıda yapılan değerlendirmelere göre son hali verilerek TMMOB Yürütme Kuruluna iletilmesine,

6- Çalışma grubunun yaptığı çalışmalar üzerinden sorumluluğu bulunan çalıştayı gerçekleştirmek amacıyla tarih, içerik ve yöntemin bir sonraki toplantı da belirlenerek bir çalışma takvimi oluşturulmasına,

7- Bir sonraki çalışma grubu toplantısının 07 Ocak 2019 Pazartesi günü saat 18:30 ’da yapılmasına

 

Karar verilmiştir.