45. Dönem Kadın Çalışma Grubu - 10 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

10

Toplantı Tarihi:

11.04.2019

Toplantı Saati:

18:30

Toplantı Yeri:

TMMOB

ADI SOYADI

BİRİMİ

Ayşegül ORUÇKAPTAN

TMMOB

Ayşegül AKINCI YÜKSEL

TMMOB

Vildan ÖZMEN

Çevre Mühendisleri Odası

M. Işık GÜRBULAK

Elektrik Mühendisleri Odası

Serap DAĞDELEN

Harita ve Kadastro M.Odası

Buket ÇELİK

İnşaat Mühendisleri Odası

Ayla ÇELENK

Jeoloji Mühendisleri Odası

Fatma DOĞAN

Peyzaj Mimarları Odası

Ceren İLTER

Şehir Plancıları Odası

 

TMMOB Kadın Çalışma Grubu 10. toplantısı yapılmış olup toplantı sonucunda; 

1. Yerel Kurultay tarihleri belli olan Adana İKK (18 MAYIS 2019), İzmir İKK (26 Mayıs 2019), Trabzon İKK(18 Mayıs 2019 çakışma olduğu için 15 Haziran 2019),Diyarbakır İKK (16 Haziran 2019) hariç, yerel kurultay bilgileri gelmeyen İKK KÇG’larının birebir aranmasına ilişkin aşağıdaki görevlendirilmelerin yapılmasına,

 • Eskişehir, Mersin, Zonguldak, Kocaeli, Bursa, Işık gürbulak
 • Mardin, Mersin, Bursa, Ayşegül İBİCİ  ORUÇKAPTAN
 • Edirne, Van, Ceren İLTER
 • Aydın, Antalya, Gaziantep, Konya, Samsun, Vildan ÖZMEN
 • Muğla, Antakya, K.Maraş, Denizli, Bodrum,  Ayşegül AKINCI YÜKSEL
 • lİstanbul, Buket ÇELİK, Ceren İLTER
 1.  CATS görsellerinin tekrar yayınlanmasına,
 2. 07.02.2019 tarihli 7 nolu toplantıda alınan 6 nolu karar gereği CATS, cinsel taciz,mobing hakkındaki e broşürün Buket ÇELİK ve Ezgi PEKŞEN SOYSAL tarafından 15 Mayıs 2019 tarihine kadar tamamlanmasına,
 3. Kurultay afişi taslaklarının gelecek toplantıya kadar hazırlanmasına,
 4. 6. Kadın Kurultayı için başlık önerilerinin toplanmasına, toplantıda önerilen başlıklar,
  • “Kadınlar Örgütlü, TMMOB Daha Güçlü”
  • “Kadınlar Her Yerde”
 5. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi Eğiticisi olacak kişilerde aranan nitelikler saptanıp bir sonraki toplantıda duyuru formatına karar verilmesine, talep durumuna göre eğitimlerin planlanmasına,
 6. KÇG ile ilgili TMMOB tarafından yapılan yazışmaların son durumunun gruba bildirilmesine,  
 7. Mail grubunda paylaşılan anket ile ilgili çalışmaların mail grubu üzerinden sonuçlandırılmasına,
 8. 05.03.2019 tarihli 9 nolu toplantıda alınan  6 nolu karar gereği, Mücella YAPICI ile nisan ayı içerisinde yapılması planlanan söyleşinin Haziran’ ın ilk yarısında “Kent Hakkı ve Kadın” başlığı altında düzenlenmesine,
 9. Bir sonraki toplantı tarihinin KÇG WhatsApp grubunda belirlenmesine,

 

karar verilmiştir.