45. Dönem KHK İle İhraç Edilen Mühendis Mimar Şehir Plancıları Çalışma Grubu - 17 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

17

Toplantı Tarihi:

12.03.2021

Toplantı Saati:

20:00

Toplantı Yeri:

TMMOB

ADI SOYADI

BİRİMİ

Deniz Kimyon

TMMOB

Şerefhan Aydın

TMMOB

Sezgin Çalışkan

TMMOB

Ozan Devrim Yay

Çevre M.O.

Mehmet Kara

Elektrik M.O.

Can Deniz Akdemir

Harita ve Kad. M.O

Dündar Çağlan

Jeoloji M.O.

Erşat Akyazı

Maden M.O.

Mehmet Sarıca

Makina M.O.

Gül Köksal

Mimarlar. O

Abdüssamed Ucaman

Ziraat M.O.

 

KHK ile İhraç Edilen Mühendis Mimar Şehir Plancıları Çalışma Grubu’nun onyedinci toplantısı 12 Mart 2021 tarihinde TMMOB’da yapıldı.

Toplantıda genel bilgilendirme ve değerlendirme yapıldıktan sonra;

1- Hukuki sürece dair görüşmeler çalışma grubuna aktarılarak bilgilendirme yapıldı, devam eden sürece dair hazırlık yapılması ve TMMOB Yürütme Kuruluna bilgilendirme yapılmasına,

2- Çalışma programının mart ayı sonuna kadar oluşturulmasına,

3- Yeni dönemde kurumlar ve kayyumlar üzerinden gerçekleşen KHK ihraçlarına ve baskılara dair kamuoyu oluşturmak amacıyla bir taslak basın açıklaması metni hazırlanmasına ve TMMOB Yönetim Kurulu’na sunulmasına,

4- KHK’lı üyelerin genel verisini talep etmek üzere TMMOB üzerinden Odalara yazı yazılmasına,

5- Bir sonraki toplantının 31 Mart 2021 Çarşamba günü 20.00 da gerçekleştirilmesine,

Karar verilmiştir.