45. Dönem Mevzuat İzleme Ve Geliştirme Çalışma Grubu - 5 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

5

Toplantı Tarihi:

08.04.2021

Toplantı Saati:

20:00

Toplantı Yeri:

TMMOB

ADI Soyadı BİRİMİ
Baki Remzi Suiçmez TMMOB
Sezgin Çalışkan TMMOB
Abdullah Zararsız Fizik M.O
Ali Rıza Yücel İnşaat M.O
Nuri Sedat Gülşen Elektrik M.O
Funda Gacal Ziraat M.O
Uğur Gönülalan Jeofizik M.O
Özlem Aytok Peyzaj M.O

Mevzuat İzleme Ve Geliştirme Çalışma Grubu’nun beşinci toplantısı 08 Nisan 2021 tarihinde TMMOB’da yapıldı.

Toplantıda genel bilgilendirme ve değerlendirme yapıldıktan sonra;

Odalara çalışma grubuna isim bildirilmesi ve bildirilen isimlerin katılımı konusunda hassasiyet gösterilmesi hakkında yazı iletilmesine,
Çalışma grubu üyelerinin TMMOB Ana Yönetmeliği üzerine inceleme ve değerlendirme de bulunmasına,
TMMOB Ana Yönetmeliği ve Odaların Ana Yönetmeliği arasındaki çelişkilerin tespit edilmesi amacıyla Odalardan bilgi ve görüş istemi yapılmasına istenen raporlama konusunda çalışma grubu üyesinin de odası ile koordineli çalışmasına ve daha önce gelen bilgilerin de çalışma grubu ile paylaşılmasına,
Çalışma grubu tarafından onaylanan çalışma programının TMMOB Yönetim Kuruluna sunulmasına,
Bir sonraki toplantının 06 Mayıs 2021 Perşembe günü 20.00 da gerçekleştirilmesine,

Karar verilmiştir.