45. Dönem Ücretli, İşsiz ve Emekli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Çalışma Grubu - 2 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

2

Toplantı Tarihi:

25.10.2018

Toplantı Saati:

18:30

Toplantı Yeri:

TMMOB

ADI SOYADI

BİRİMİ

Deniz Kimyon

TMMOB

Eren Şahiner

TMMOB

Oktay Dursun

BMO

Tugay Nar

EMO

Kadir Dağhan

Gıda MO

Osman Özvar

HKMO

Ertuğrul Çağrı Korkmaz

İçmimarlar O

Sabri İnce

İMO

Erhan Köksal

JFMO

Özge Özkılınç

KMO

Meral Koçer

Maden MO

Bedri Tekin

MMO

Zelal Doymaz

MO

Nurettin Şimşek

PMO

Özge İdali

Peyzaj MO

Ceren İlter

ŞPO

Ücretli-İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalışma Grubu ilk toplantısı 25 Ekim 2018 tarihinde yukarıdaki katılımcılarla yapıldı.

Toplantıda genel bilgilendirme ve değerlendirmenin ardından;

  1. TMMOB tarafından yürütülecek asgari ücret protokolü kampanyasında kullanılması için önerilerin mail grubuna 30 Ekim 2018 tarihine kadar gönderilmesine,
  2. Yapılması planlanan “Ücretli Çalışan – İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Sorunları” başlıklı çalıştayın 15/22 Aralık 2018 tarihlerine gerçekleştirilmesi için TMMOB Yönetim Kurulu’na öneri götürülmesine,
  3. Çalıştay için belirlenen üç ana başlıkta Sabri İnce (İMO), Oktay Dursun (BMO) ve Özge İdali (Peyzaj MO) görev almasına, yaptıkları hazırlıkların 29 Ekim akşamına kadar mail grubuna göndermesine, gönderilen metinler üzerine çalışma grubu üyelerinin görüşlerini bir sonraki toplantıdan önce bildirmelerine,
  4. Bir sonraki toplantının 2 Kasım 2018 tarihinde saat 19.00’da TMMOB’de gerçekleştirilmesine,

karar verildi.