45. Dönem Unvan, Denklik Ve Yeterlilik Çalışma Grubu - 1 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

1

Toplantı Tarihi:

24.09.2018

Toplantı Saati:

18:30

Toplantı Yeri:

TMMOB

ADI SOYADI

BİRİMİ

Selçuk Uluata

TMMOB

Ali Burak Yener

TMMOB

Eren Şahiner

TMMOB

Naciye Çakır

BMO

Abdullah Zararsız

FMO

Serap Dedeoğlu

İMO

Nadir Avşaroğlu

Maden MO

Mufit Gülgeç

MMO

Sibel Baş

MO

Unvan, Denklik Ve Yeterlilik Çalışma Grubu ilk toplantısı 24 Eylül 2018 tarihinde yukarıdaki katılımcılarla yapıldı. Toplantıda, geçmiş dönem çalışmaları değerlendirildikten sonra TMMOB 45. Dönem Çalışma Programı kapsamında dönem içerisinde yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda genel bilgilendirme ve değerlendirme yapıldıktan sonra;

1. Çalışma grubunda görev dağılımının;
Başkan: Nadir Avşaroğlu (Maden MO)
Başkan Vekili: Serap Dedeoğlu (İMO)
Raportör: Sibel Baş (MO) olmasına,

2. Çalışma grubu iletişimi için eposta grubu kurulmasına,

3- Çalışma Grubu’nun TMMOB’nin açıklama, rapor, çalıştay, yayın ve kampanya çalışmalarına altyapı oluşturmak üzere hazırlayacağı çalışma programına ilişkin görüşlerin mail grubu içerisinde bir sonraki toplantıya kadar gönderilmesine

4. Bir sonraki toplantıda, çalışma grubunun çalışma programının hazırlanması için, tüm üyelerin toplantıya hazırlıklı gelmesine,

5. İkinci toplantı tarihinin 11 Ekim 2018 saat 18.30 olarak belirlenmesine,

karar verildi.