47. Dönem Enerji Çalışma Grubu - 1 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

1

Toplantı Tarihi:

20.09.2022

Toplantı Saati:

20:00

Toplantı Yeri:

ÇEVRİMİÇİ

ADI SOYADI

BİRİMİ

Ekrem Poyraz

TMMOB

Şükrü AKÇADAĞ

TMMOB

Turgay ERKAN

TMMOB

Bülent Akça

TMMOB

Teoman Alptürk

Elektrik MO

Bülent Damar

Elektrik MO

Burçin Nekaya

Fizik MO

Ahmet Göksoy

İnşaat MO

Doğan Tayfun Beşevli

Jeofizik MO

Necla Saylan

Jeoloji MO

Tevfik Fikret Tekin

Jeoloji MO

Nilgün Ercan

Kimya MO

Selami Leloğlu

Maden MO

Erkan Yılmaz

Meteoroloji MO

Tuğçe Nur Bacak

Meteoroloji MO

Hazeli Akgöl

Mimarlar O

Rohat Yücel

Petrol MO

Ahmet Çolak

Ziraat MO

 

Enerji Çalışma Grubu ilk toplantısı 20 Eylül 2022 tarihinde yukarıdaki katılımcılar ile çevrimiçi gerçekleştirilmiştir. Dönem içerisinde Çalışma grubunca yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişi yapıldı.

Kararlar:

Enerji Çalışma Grubu sekreteryasının aşağıdaki gibi belirlenmesine

Teoman Öztürk – Başkan

Ahmet Çolak – Başkan Vekili

Burçin Nekaya- Raportör

Çalışma Grubu toplantısında özellikle enerji arz güvenliği, enerji yoksulluğu ve enerji yoksunluğu, enerji fiyatları, yanlış enerji yatırımları ile yanlış enerji politikaları konularında dönem içerisinde çalışma yapılması konusunda fikir birliğine varıldı. Bu konular ile varsa başka konular hakkında çalışma grubu üyelerinin görüş ve önerilerin istenmesi kararlaştırıldı.

Bu kapsamda: 

Enerji Çalışma Grubunun dönem içi çalışma programını oluşturmak üzere çalışma grubu üyelerinin kendi odalarınca da destek verebileceği çalışmalar hakkında oda görüşlerinin istenmesine; görüş ve önerilerin   Enerji Çalışma grubu sekreteryasına iletilmesine

TMMOB Enerji Politikası Temel İlkeleri kitabının çalışma grubu üyeleri ile paylaşılmasına 

( HYPERLINK "https://www.tmmob.org.tr/sites/default/files/enerji_ilkeleri_0.pdf" https://www.tmmob.org.tr/sites/default/files/enerji_ilkeleri_0.pdf)

Bir sonraki toplantının 27 Ekim 2022 saat: 20:30 da gerçekleştirilmesine

Karar Verildi.