47. Dönem Kadın Çalışma Grubu - 1 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

1

Toplantı Tarihi:

15.09.2022

Toplantı Saati:

20:00

Toplantı Yeri:

ÇEVRİMİÇİ

ADI SOYADI

BİRİMİ

Hanze Gürkaş

TMMOB

Hülya Küçükaras

TMMOB

Ayşegül Oruçkaptan

TMMOB

Esen Leyla İmren

TMMOB

Gülsüm Sönmez

TMMOB

Özgür C.Göktaş Küçük

TMMOB

Cansel Aslan

Elektrik Mühendisleri Odası

Dilruba Duygu Söylemez

Gemi Mak. İşl.Mühendisleri Odası

İrem Gölay İzmitli Yıldırım

İçmimarlar Odası

Ceylan Özkul

İnşaat Mühendisleri Odası

Cansu Karadeniz

Jeoloji Mühendisleri Odası

Özlem Kizir

Kimya Mühendisleri Odası

Selin Top

Kimya Mühendisleri Odası

Gözde Salar

Maden Mühendisleri Odası

Çağlar Kaynak

Meteoroloji Mühendisleri Odası

Ülker Kalfa

Petrol Mühendisleri Odası

TMMOB Yönetim Kurulu tarafından “ Kadına cinsiyetinden kaynaklı olarak uygulanan her türlü olumsuz davranış ve politikalar karşı mücadele yöntemlerini tanımlama ve görüş oluşturma” amacıyla oluşturulan çalışma grubu ilk toplantısını 15 Eylül 2022 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirdi.

Çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantı sonucunda;

1-  Çalışma Grubu yürütmesinin bir sonraki toplantıda belirlenmesine, 

2- TMMOB Cinsiyet Ayrımcılığı Takip Sekretaryası Kuruluş ve Çalışma Yönergesinin “Sekretaryanın Kuruluşu” başlıklı 6. Maddesi uyarınca seçilecek olan Sekretaryanın bir sonraki toplantıda belirlenmesine,

3- Bir sonraki toplantının çalışma programı oluşturmak gündemi ile genel sekreterlikçe belirlenen bir tarihte yapılmasına,

karar verilmiştir.