47. Dönem Kadın Çalışma Grubu - 2 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

2

Toplantı Tarihi:

07.11.2023

Toplantı Saati:

20:00

Toplantı Yeri:

ÇEVRİMİÇİ

ADI SOYADI

BİRİMİ

Hanze Gürkaş

TMMOB

Hülya Küçükaras

TMMOB

Ayşegül Oruçkaptan

TMMOB

Gülsüm Sönmez

TMMOB

Özgür C.Göktaş Küçük

TMMOB

Zühre Kordon Akın

Bilgisayar Mühendisleri Odası

Cansel Aslan

Elektrik Mühendisleri Odası

Meral Buldaç Polat

Gemi Mühendisleri Odası

Dilruba Duygu Söylemez

Gemi Mak. İşl.Mühendisleri Odası

Gizem Cangur

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

İrem Gölay İzmitli Yıldırım

İçmimarlar Odası

Cansu Karadeniz

Jeoloji Mühendisleri Odası

Selin Top

Kimya Mühendisleri Odası

Defne Kıran

Makina Mühendisleri Odası

Yağmur Laleci

Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

Çağlar Kaynak

Meteoroloji Mühendisleri Odası

Leman Ardoğan

Mimarlar Odası

Ülker Kalfa

Petrol Mühendisleri Odası

Neriman Okşan Ergin

Ziraat Mühendisleri Odası

 

Çalışma grubu ikinci toplantısını 07 Kasım 2022 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirdi.

Çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantı sonucunda;

1. Çalışma Grubu Başkanı’nın; Leman Ardoğan (Mimarlar Odası),

Başkan Vekili’nin; Çağlar Kaynak (Meteoroloji Mühendisleri Odası) ve
Raportör’ün; Defne Kıran (Makina Mühendisleri Odası) olarak belirlenmesine,

2. TMMOB Cinsiyet Ayrımcılığı Takip Sekretaryası Kuruluş ve Çalışma Yönergesinin “Sekretaryanın Kuruluşu” başlıklı 6. Maddesi uyarınca Sekretaryanın;

Cansel Aslan (Elektrik Mühendisleri Odası)

İrem Gölay İzmitli Yıldırım (İçmimarlar Odası)

Çağlar Kaynak (Meteoroloji Mühendisleri Odası)

Ülker Kalfa (Petrol Mühendisleri Odası)

Leman Ardoğan (Mimarlar Odası)’dan oluşmasına,

3. Çalışma Grubunun bu dönem içerisinde yapacağı taslak çalışma programının yürütme tarafından hazırlanarak Whatsapp grubunda paylaşılmasına,

4. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yapılacak olan basın açıklamasının taslak metninin Defne Kıran tarafından hazırlanmasına ve gruba iletilmesine,

5. Gezi davası sonucunda hukuksuz tutuklamalara karşı başlatılan Adalet Nöbeti Mimarlar Odası önünde devam etmektedir. Çalışma Grubu olarak 25 Kasım tarihinde Adalet Nöbeti’ne katılınmasına ve bütün odaların Kadın Çalışma Grupları’nın da katılması yönünde çağrı yapılması için odalara yazı yazılmasına,

6. Merkezi olarak, kadın üyelere yönelik bir anket çalışması yapılması önerisi doğrultusunda bir çalışma yapmak üzere Zühre Kordon Akın (Bilgisayar Mühendisleri Odası), İrem Gölay İzmitli (İçmimarlar Odası), Cansu Karadeniz (Jeoloji Mühendisleri Odası), Selin Top (Kimya Mühendisleri Odası)’tan oluşan bir alt komisyon oluşturulmasına,

karar verilmiştir.