47. Dönem Kadın Çalışma Grubu - 3 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

3

Toplantı Tarihi:

22.12.2022

Toplantı Saati:

20:00

Toplantı Yeri:

ÇEVRİMİÇİ

ADI SOYADI

BİRİMİ

Hanze Gürkaş

TMMOB

Hülya Küçükaras

TMMOB

Ayşegül Oruçkaptan

TMMOB

Esen Leyla İmren

TMMOB

Gülsüm Sönmez

TMMOB

Özgür C.Göktaş Küçük

TMMOB

Cansel Aslan

Elektrik Mühendisleri Odası

Dilruba Duygu Söylemez

Gemi Mak. İşl.Mühendisleri Odası

Fatmagül Çıra

Gıda Mühendisleri Odası

İrem Gölay İzmitli Yıldırım

İçmimarlar Odası

Cansu Karadeniz

Jeoloji Mühendisleri Odası

Ceylan Özkul

İnşaat Mühendisleri Odası

Defne Kıran

Makina Mühendisleri Odası

Yağmur Laleci

Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

Çağlar Kaynak

Meteoroloji Mühendisleri Odası

Leman Ardoğan

Mimarlar Odası

Muteber Osmanpaşaoğlu

Mimarlar Odası

Ülker Kalfa

Petrol Mühendisleri Odası

 

Çalışma grubu üçüncü toplantısını 22 Aralık 2022 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirdi.

Çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantı sonucunda;

 1. Bir önceki EŞİK toplantısı bilgilendirmesi yapıldı. TMMOB KÇG’nin EŞİK platformuna resmi olarak katılmadan platform toplantılarını takip etmesine,
 2. TMMOB 47. Dönem Kadın Çalışma Programının kesinleşmiş haliyle TMMOB Yönetim Kurulu’na iletilmesine,
 3. Çocuk istismarı ve anayasa değişikliği hakkında karma, online söyleşi planlanmasına (tarih önerisi: Ocak ortası, konuşmacı önerisi: Av. Hülya Gülbahar, moderatör önerisi: TMMOB YK kadın üyelerden bir isim), etkinliğin örgütlenmesinin yürütmeye verilmesine,
 4. Aralık sonu itibarıyla odalarımızdaki kadın-erkek öğrenci ve kadın-erkek sayılarıyla oda kurullarında yer alan kadın üye sayılarının Özgür Göktaş tarafından odalara yazı yazılarak istenmesine,
 5. Oda ve İKK KÇG oluşturulması için oda merkezlerine ve İKK’lara yazı ve 47. Dönem oda, İKK ve TMMOB iletişim (e-posta ve Whatsapp) gruplarının kurulması ile Özgür Göktaş’ın ilgilenmesine,
 6. 7. Kadın Kurultayı kitapçığının içeriği ve dizgisi ile 3 kişilik bir grubun (Fatmagül Çıra, İrem, Gülsüm Sönmez) ilgilenmesine, basım kararının TMMOB YK’ya iletilmesine,
 7. Anket çalışması için WhatsApp grubu kurulmasına, dışardan eklenen isimlerle (öneri: Sosyolog Sevgi Kesim) görüşüldükten sonra amaç, içerik, yöntem önerilerinin yüz yüze gerçekleşecek KÇG toplantısında iletilmesine,
 8. CATS’in şu anda bekleyen bir dosyası olmadığı belirtildi. Broşür ve yönergenin tartışılacağı ilk toplantısının yüz yüze ve TMMOB’de yapılmasına, toplantı zamanının kurulacak WhatsApp grubu üzerinden kararlaştırılmasına,
 9. Bir sonraki toplantının yüz yüze 21 Ocak Cumartesi 12:00’de MO’da yapılmasına

karar verilmiştir.

ÖNERİLER:

 

 • TMMOB Kadın web sitesinin 47. Dönem ÇP ve toplantı tutanaklarının eklenmesiyle güncellenmesi
 • Sempozyum için bir sonraki toplantıya kadar üst başlık, konu, konuşmacı isimleri vb. düşünülmesi
 • Seçim bildirgesine kadınlar için metin hazırlanması