47. Dönem Kadın Çalışma Grubu - 4 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

4

Toplantı Tarihi:

21.01.2023

Toplantı Saati:

14:00

Toplantı yeri            : TMMOB Mimarlar Odası

ADI SOYADI

BİRİMİ

Hülya Küçükaras

TMMOB

Hanze Gürkaş

TMMOB

Ayşegül Oruçkaptan

TMMOB

Özgür C.Göktaş Küçük

TMMOB

Hazal Kaya

Bilgisayar Mühendisleri Odası

Cansel Aslan

Elektrik Mühendisleri Odası

Dilruba Söylemez

Gemi Mak. İşl. Mühendisleri Odası

Fatmagül Çıra

Gıda Mühendisleri Odası

İrem Gölay İzmitli Yıldırım

İçmimarlar Odası

Cansu Karadeniz

Jeoloji Mühendisleri Odası

Gözde Dalak

Maden Mühendisleri Odası

Defne Kıran

Makina Mühendisleri Odası

Leman Ardoğan

Mimarlar Odası

Muteber Osmanpaşaoğlu

Mimarlar Odası

Ülker Kalfa

Petrol Mühendisleri Odası

Neriman Okşan Ergin

Ziraat Mühendisleri Odası

 

Çalışma grubu dördüncü toplantısını 21 Ocak 2023 tarihinde yüz yüze gerçekleştirdi.

Çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantı sonucunda;

 1. Önceki toplantılarda kararlaştırılan, Av. Hülya Gülbahar ile “Temel İnsan Haklarına Aykırı Anayasa Değişikliği Önerisine Hayır” söyleşisinin 26 Ocak Perşembe Günü 20.00’de TMMOB Youtube hesabından canlı olarak gerçekleştirilecek söyleşinin şekline ve içeriğine,
 2. 7. Kadın Kurultayı kitapçığının, ses kayıtlarının çözümlemesi yapılmadan, yalnızca sonuç bildirgeleriyle oluşturulmasına,
 3. Kadın üyelere yönelik anket için yapılan toplantının bilgilendirmesi yapıldı. Bir sonraki toplantıya kadar anketin amacının ve eylem planının yapılmasına, Anket için bir amaç ve eylem planının belirlenmesine,
 4. TMMOB Seçim Komisyonu’nun hazırlayacağı seçim bildirgesine kadınlar için bir metin hazırlanmasına,
 5. CATS yönergesinin bir sonraki toplantıda değerlendirilmesine
 6. Sempozyumun seçim öncesi (29 veya 30 Nisan, 11:00-17:00) ve çevrimiçi yapılmasına,
 7. Teoman Öztürk ve/veya MMO Eğitim Kültür Merkezi’nin 8 Mart etkinlikleri için aktif kullanılmasına, etkinliklerin örgütlenmesi için Ayşegül İbici Oruçkaptan, Defne Kıran, Gözde Dalak’tan oluşan bir grubun oluşturulmasına

karar verilmiştir.

ÖNERİLER:

 • Anketin amacı ve sonrasındaki eylem planı için öneriler:
  • Krizden, pandemiden kadınlar nasıl etkilendi? Derin yoksullaşma, çalışma koşulları… “Çalışma hayatında kadın”
  • Anket sonuçlarının odalarla yapılacak bir atölye çalışmasında tartışılması
  • Anketin amacının kurultay sonuçlarından çıkarılması
 • Sempozyum için konu önerileri:
  • İstismar
   • Çocuk istismarı
   • Nasıl fark edilir
   • Ne yapılabilir? Psikolojik ilk yardım, psiko-sosyal destek
   • Mobbing
  • Eğitim (kız çocuklarının eğitimi)
  • Şiddet
  • Laiklik
 • 8 Mart etkinlikleri için öneriler:
  • Tarih olarak TMMOB Danışma Kurulu’nun ertesi günü, 5 Mart,
  • Umut verici, müzikli bir etkinlik