47. Dönem Kadın Çalışma Grubu - 9 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

9

Toplantı Tarihi:

26.07.2023

Toplantı Saati:

20:00

Toplantı Yeri:

ÇEVRİMİÇİ

ADI SOYADI

BİRİMİ

Ayşegül İbici Oruçkaptan

TMMOB

Esen Leyla İmren

TMMOB

Gülsüm Sönmez

TMMOB

Özgür C.Göktaş Küçük

TMMOB

Zühre Kordon Akın

Bilgisayar MO

Fatmagül Çıra

Gıda MO

İlayda Uzel

Harita ve Kadastro MO

İrem Gölay İzmitli Yıldırım

İç MO

Ceylan Özkul

İnşaat MO

Çağlar Kaynak

Meteoroloji MO

Leman Ardoğan

Mimarlar O

Neriman Okşan Ergin

Ziraat MO

Gülşah Ergen

Antalya İKK

Necla Özkaplan Yörüklü

Bursa İKK

Aydan Barut

Eskişehir İKK

Çağla Gündoğan

İzmir İKK

Gamze Ceylan Mumcu

İzmir İKK

Gülefer Mete

İzmir İKK

Mizgin Dinç

Mardin İKK

Rezzan Orhan

Van İKK

 

Çalışma grubu toplantısını 26 Temmuz 2023 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirdi.

8. Kadın Kurultayına ilişkin çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantı sonucunda;

1- Kurultayın 2 – 3 Aralık 2023 tarihlerinde Ankara’da yüz yüze yapılmasına,

2- Toplantıda görüşülen kurultay takviminin ve konu başlıklarının gelen önerilerle birlikte TMMOB Kadın Çalışma Grubu yürütmesi tarafından düzenlemesine ve İKK’lara iletilmesine,

Toplantıda

Kurultay ana başlığı:

Cumhuriyetin 100. Yılında MMŞP Kadınların Emek ve Özgürlük Mücadelesi

Konu başlıkları:

 1. TMMOB’de Kadın Örgütlülüğü,
 2. TMMOB’li Kadınların Eşitlik Mücadelesi,
 3. Gericilikle mücadelede MMŞP Kadınlar,
 4. Uluslararası ve TCK Sözleşmeler,
 5. İstihdam ve ücretlendirilme konusunda cinsiyet ayrımcılığı, cinsiyetçi iş tanımlamaları,
 6. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’nin sağlanması yönünde yasal haklarımız,
 7. Özelde 6 Şubat Depremlerinin genelde doğal afetlerin kadınlar ve MMŞP kadınlar üzerindeki etkileri,
 8. Yaşanan ekonomik darboğazın MMŞP kadınlar üzerindeki yansımaları,
 9. Yerel Seçimler sürecinde kadın temsiliyetinin artırılması
 10. Kadın çalışmalarının yereldeki yansımaları, meslek odalarındaki kazanımlar, ilham veren örnek çalışmalar, 
 11. Yerel Kurultaylar’da yerellerdeki kadın sorunları üzerinden başlıklar oluşturulması,
 12. Laiklik ve Eğitim
 13. İş yaşamında Kadın
 14. Şiddet ve Kadın
 15. Medeni Hukuk ve Kadın
 16. Özgürlük ve Kadın
 17. Siyaset ve Kadın
 18. Yerel Seçimler ve Kadın
 19. Gericilik ve Kadın
 20. Anayasada Kadın

Kurultay takvimi:

** Yerellerde gerçekleştirilecek kurultay tarihlerinin en geç 01 Eylül 2023 tarihine kadar TMMOB’ye bildirilmesi,

** Yapılacak Yerel Kurultayların en geç 27 Ekim 2023 tarihine kadar tamamlanması,

** Kurultay raporu ve sonuç bildirgelerinin en geç 17 Kasım 2023 tarihine kadar TMMOB’ye iletilmesi

Olarak önerilmiştir.

3- Bir sonraki toplantının 4 Eylül 2023 tarihinde yapılmasına,

karar verilmiştir.