Toplantı Kararları

Toplantı No:

4

Toplantı Tarihi:

13.08.2022

Toplantı Saati:

14:00

TOPLANTI YERİ    : TMMOB Makina Mühendisleri Odası

KARAR NO 68: 29 Temmuz 2022 tarih ve 31907 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevresel Etki Değrelendirmesi Yönetmeliği'ne dava açılması için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 69: 20 Temmuz 2022 tarih ve 31898 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 113 sayılı Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararına dava açılması için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 70: 10 Ekim tarihinde Ankara Tren Garında yaşanan patlamaya ilişkin olarak yürütülen yargılama neticesinde Ankara 4.Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen 03 Ağustos 2018 tarih E:216/232 K:2018/187 sayılı karara yönelik temyiz talebinin reddi sürecine ilişkin olarak Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapılamıs ve gerekli hazırlıklar için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 71: 3/6/2015 tarihli ve 29375 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Mesleki Faaliyet Denetimi ve Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete'de yayımlanması için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 72: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Sürekli Teknik-Bilimsel Komisyonlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in Hukuk Müşavirimizin görüşleri doğrultusunda uygunluğuna,

KARAR NO 73: TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete'de yayımlanması için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 74: TMMOB İçmimarlar Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik’in Üyelik koşulları ve Türleri başlıklı 7. Maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (e) bentlerinde yapılması düşünülen düzenlemeler hariç kabulüne ve Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda Resmi Gazete'de yayımlanması için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 75: TMMOB Muğla İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Mimarlar Odası Muğla Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Görkem ACAR’ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Mimarlar Odası Muğla Şubesi tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 76: TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Makina Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı İbrahim YÜCESOY’un atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Makina Mühendisleri Odası Mersin Şubesi tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 77: TMMOB Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Jeoloji Mühendisleri Odası Bodrum İlçe Temsilcisi Mustafa ERDOĞAN’ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Jeoloji Mühendisleri Odası Bodrum Temsilciliği tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 78: TMMOB Batman İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Mimarlar Odası Batman Temsilciliği Yönetim Kurulu Sekreteri Vahdettin TÜZÜN’ün atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Mimarlar Odası Batman Temsilciliği tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 79: TMMOB Kayseri İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman VAROL’un atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 80: TMMOB Karadeniz Ereğli İlçe Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Mimarlar Odası Karadeniz Ereğli Temsilciliği Genel Sekreteri Elif IŞIK’ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Mimarlar Odası Karadeniz Ereğli Temsilciliği tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 81: TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Maden Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Aykut AKDEMİR’in atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Maden Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 82: TMMOB Artvin İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Jeofizik Mühendisleri Odası Artvin İl Temsilcisi Hakan YAVUZ'un atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Jeofizik Mühendisleri Odası Artvin İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 83: TMMOB ÇED Komisyonu kurulmasına, komisyondan Yönetim Kurulu üyeleri Orhan SARIALTUN, Ersin GIRBALAR, Cevahir Efe AKÇELİK, Ayşegül ORUÇKAPTAN, Turgay ERKAN ve Deniz ÖZDEMİR'in sorumlu olmasına, komisyon için Odalardan temsilci istenmesine,

KARAR NO 84:  TMMOB Belediyelere Atanan Kayyum Uygulamalarının Takibi Çalışma Grubu’nun Mehmet ORAK (Elektrik M.O.), Can Deniz ÖZDEMİR (Harita ve Kadastro M.O.), Kerem TORAMANGİL (İçmimarlar O.), Mehmet Ejder AKCAN (İnşaat M.O.),  Özgür Haktan BOZTAN (Jeoloji M.O.), Doğan HATUN (Maden M.O.),  İbrahim Semih OKTAY (Makine M.O.), Berivan GÜNEŞ (Şehir Plancıları O.), Abdüssamed UCAMAN (Ziraat M.O.)’dan oluşmasına, Çalışma Grubundan Özden GÜNGÖR, Orhan SARIALTUN, Şükrü AKÇADAĞ’ın sorumlu olmasına,

KARAR NO 85: TMMOB Bilirkişilik Çalışma Grubu’nun Yümni Mutlu PAYASLIOĞLU (Bilgisayar M.O.), Mustafa ÖZDEMİR (Elektrik M.O.), İbrahim KAYHAN (Fizik M.O.),  Timur Bilinç BATUR (Harita ve KAd.M.O.), Damla BUYRUK (İçmimarlar O.), Mustafa ATMACA (İnşaat M.O.), Abdullah Uğur GÖNÜLALAN (Jeofizik M.O.), Mustafa YAĞMUR (Jeoloji M.O.), Niyazi KARADENİZ (Maden M.O.),  M.Serdar ULU (Makina M.O.), Emre ÖZGÜR (Petrol M.O.),   Sevilay ÇETİNKAYA (Şehir Plancıları O.), Mehtap ERCAN BİLGEN (Ziraat M.O.)’den oluşmasına, Çalışma Grubundan Hüsnü MEYDAN, Hanze GÜRKAŞ, Ersin GIRBALAR’ın sorumlu olmasına,

KARAR NO 86: TMMOB Denizcilik Politikaları Çalışma Grubu’nun Gül Deniz DUVAR (Çevre M.O.),  Selçuk NAS (Gemi Makinaları İşl.M.O.), Salih BİLAL (Gemi Makinaları İşletme M.O.), Atilay ÖZAY (Gemi Makinaları İşletme M.O.), Yunus Emre AŞKIN (Gemi Makinaları İşletme M.O.), Veysi BAŞHAN (Gemi Makinaları İşletme M.O.), Özlem ALTINSOY (Gemi Makinaları İşletme M.O.), Adnan Oğuz AKYARLI (İnşaat M.O.),  Mehmet Can PAKDİL (Petrol M.O., Ekim ÖZAL (Ziraat M.O.)’dan oluşmasına, Çalışma Grubundan Feramuz AŞKIN, Murat FIRAT ve Mustafa ZORLU’nun sorumlu olmasına,

KARAR NO 87: TMMOB Doğa Kaynaklı Afetler Çalışma Grubu’nun Yunus Emre AŞKIN (Gemi Makinaları İşletme M.O.), Nusret DEMİR (Harita ve Kadastro M.O.), Ajda ZAİM (İçmimarlar O.), Jale ALEL (İnşaat M.O.), Burak ÇATLIOĞLU (Jeofizik M.O.), Hüseyin AKKUŞ (Jeoloji M.O.),  Ayşen ERTEN (Maden M.O.), Ezgi ORHAN (Şehir Plancıları O.), Ali İhsan İLHAN (Ziraat M.O.)’dan oluşmasına, Çalışma Grubundan Selçuk ULUATA, Murat FIRAT, Özden GÜNGÖR, Ayşegül ORUÇKAPTAN ve Ersin GIRBALAR’ın sorumlu olmasına,

KARAR NO 88: TMMOB Ekokırım ve Çevresel Suçlar Çalışma Grubu’nun Mehmet ÖZDAĞ (Elektrik M.O.), Çağıl KADEROĞLU (Fizik M.OD.), Yunus Emre AŞKIN (Gemi Makinaları İşletme M.O.), Agit ÖZDEMİR (Harita ve Kad.M.O.), Damla BUYRUK (İçmimarlar O.), Köksal ŞAHİN (İnşaat M.O.),  Dursun Malik BAKIR (Jeoloji M.O.), Selim ALTIN (Maden M.O.), Gözde GÜLDAL (Şehir Plancıları O.), Nevzat ÖZER (Ziraat M.O.)’den oluşmasına, Çalışma Grubundan Cevahir Efe AKÇELİK, Ayşegül ORUÇKAPTAN ve Hüsnü MEYDAN’ın sorumlu olmasına,

KARAR NO 89: TMMOB Enerji Çalışma Grubu’nun Teoman ALPTÜRK (Elektrik M.O.), Burçin NEKAYA (Fizik M.O.), Veysi BAŞHAN (Gemi Makinaları İşletme M.O.),  İsmet TEKELİ (İçmimarlar O.), Ahmet GÖKSOY (İnşaat M.O.), Çetin KOÇAK (Jeofizik M.O.), İfakat Nejla ŞAYLAN (Jeoloji M.O.), Selami LELOĞLU (Maden M.O.), Ali Oğuz TÜRKYILMAZ (Makine M.O.), Rohat YÜCEL (Petrol M.O.), Ahmet ÇOLAK (Ziraat M.O.)’dan oluşmasına,  Çalışma Grubundan Ekrem POYRAZ, Turgay ERKAN ve Şükrü AKÇADAĞ’ın sorumlu olmasına,

KARAR NO 90: TMMOB Emekli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalışma Grubu’nun Yüksel GÜÇLÜ (Bilgisayar M.O.), Abdullah ZARARSIZ (Fizik M.O.), Ömür KARATAŞ (Gemi Makinaları İşlet M.O.), Hasan DEMİRTAŞ (Harita ve Kadastro M.O.), Ahmet ERTÜRK (İçmimarlar O.), Mücahit AKKOÇ (İnşaat M.O.), Faruk İLGÜN (Jeoloji M.O.), Nadir AVŞAROĞLU (Maden M.O.), Tahsin AKBABA (Makina M.O.), Mahinur ŞAHBAZ KARABULUT (Ziraat M.O.)’dan oluşmasına, Çalışma Grubundan Ekrem POYRAZ ve Turgay ERKAN’ın sorumlu olmasına,

KARAR NO 91: TMMOB Engelli Mühendis Mimar Şehir Plancıları Çalışma Grubu’nun Murat BAKLAN (Gemi Makinaları İşletme M.O.), Muhittin İNCE (İçmimarlar O.), Ayşe BAYSAL (İnşaat M.O.), Behçet Baran KORUKLU (Jeofizik M.O.), Zahide ÖĞÜT (Maden M.O.),  Tores DİNÇÖZ (Mimarlar O.), Vildan Zuhal KILINÇOĞLU (Ziraat M.O.)’ndan oluşmasına, Çalışma Grubundan Orhan SARIALTUN, Ayşegül ORUÇKAPTAN ve Hanze GÜRKAŞ’ın sorumlu olmasına,

KARAR NO 92:  TMMOB İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu’nun Adil Güneş AKBAŞ (Bilgisayar M.O.), Aydın KEÇECİ (Elektrik M.O.), Abdullah ZARARSIZ (Fizik M.O.), Görkem KÖKKÜLÜNK (Gemi Makinaları İşletme M.O.), İbrahim OĞUR (İçmimarlar O.), Beste ARDIÇ ARSLAN (İnşaat M.O.), Mustafa YAĞMUR (Jeoloji M.O.), Kutay ERBAYAT (Maden M.O.), Bedri TEKİN (Makina M.O.), Emre DOĞAN (Petrol M.O.), Züleyha OĞUZ (Ziraat M.O.)’dan oluşmasına, Çalışma Grubundan Hüsnü MEYDAN ve Feramuz AŞKIN’ın sorumlu olmasına,

KARAR NO 93:  TMMOB Kadın Çalışma Grubu’nun  Zühre KORDAN AKIN (Bilgisayar M.O.), Cansel ASLAN (Elektrik M.O.), Sibel TÜRKEŞ YILMAZ (Fizik M.O.), Dilruba Duygu SÖYLEMEZ (Gemi Makinaları İşlet M.O.), Serap DAĞDELEN (Harita ve Kad. M.O.),  İrem Gölay İZMİTLİ YILDIRIM (İçmimarlar O.), Ceylan ÖZKUL (İnşaat M.O.), Şenay GÜNEŞ (Jeofizik M.O.), Cansu KARADENİZ (Jeoloji M.O.), Gözde DALAK (Maden M.O.), Defne KIRAN (Makina M.O.), Ülker KALFA (Petrol M.O.),  Sevilay ÇETİNKAYA (Şehir Plancıları O.), Neriman OKŞAN ERGİN (Ziraat M.O.)’ndan oluşmasına, Çalışma Grubundan Hanze GÜRKAŞ, Hülya KÜÇÜKARAS, Ayşegül ORUÇKAPTAN ve Esen Leyla İMREN’in sorumlu olmasına,

KARAR NO 94:  TMMOB Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalışma Grubu’nun Akın ÖMÜR (Bilgisayar M.O.), Bahadır ACAR (Elektrik M.O.), İbrahim KAYHAN (Fizik M.O.), Selçuk NAS (Gemi Makinaları İşletme M.O.), Murat TÜRÜDÜ (Harita ve Kad.M.O.), Dilara KAYA (İçmimarlar O.), Evren KORKMAZER (İnşaat M.O.),  Tayfun BEŞEVLİ (Jeofizik M.O.), Seçkin GÜLBUDAK (Jeoloji M.O.), Selim ALTUN (Maden M.O.), Haydar ŞAHİN (Makina M.O.), Murat GÖK (Petrol M.O.), Gencay SERTER (Şehir Plancıları O.), Ali İhsan İLHAN (Ziraat M.O.)’dan oluşmasına, Çalışma Grubundan Ersin GIRBALAR, A. Deniz ÖZDEMİR, Cevahir Efe AKÇELİK ve Ayşegül ORUÇKAPTAN’ın sorumlu olmasına,

KARAR NO 95:  TMMOB Kanal İstanbul Çalışma Grubu’nun Nursemin YILDIZ (Elektrik M.O.), Yaşar CANCA (Gemi Makinaları İşletme M.O.), Mehmet HIŞIR (Harita ve Kad.M.O.), Ş.Tolga GÜRSOY (İçmimarlar O.), Özer OR (İnşaat M.O.),  Burak ÇATLIOĞLU (Jeofizik M.O.), Kemal Önder PRESCİLER (Jeoloji M.O.), Umut ATLIHAN (Maden M.O.), İbrahim ZAFER (Makina M.O.), Tores DİNÇÖZ (Mimarlar O.), Akif Burak ATLAR (Şehir Plancıları O.), Murat KAPIKIRAN (Ziraat M.O.)’ndan oluşmasına, Çalışma Grubu’ndan Cevahir Efe AKÇELİK, Feramuz AŞKIN, Turgay ERKAN ve  Murat FIRAT’ın  sorumlu olmasına,

KARAR NO 96: TMMOB KHK ile İhraç Edilen Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Çalışma Grubu’nun Mehmet KARA (Elektrik M.O.), Can Deniz AKDEMİR (Harita ve Kad.M.O.), Burcu Yazgan PARLAK (İçmimarlar O.), Özgür TOPÇU (İnşaat M.O.), Dündar ÇAĞLAN (Jeoloji M.O.), M.Erşat AKYAZILI (Maden M.O.), Mehmet SARICA (Makina M.O.), Berivan GÜNEŞ (Şehir Plancıları O.), Abdüssamed UCAMAN (Ziraat M.O.)’dan oluşmasına, Çalışma Grubu’ndan Selçuk ULUATA’nın sorumlu olmasına,

KARAR NO 97: TMMOB LPG Çalışma Grubu’nun Salih BİLAL (Gemi Makinaları İşletme M.O.), Onur SEVENCAN (Harita ve Kad.M.O.), Ceyhan ÖZKUL (İnşaat M.O.), Doğan Tayfan BEŞEVLİ (Jeofizik M.O.), Melisa KAYA (Jeoloji M.O.), Mehmet Coşkun DOĞANAY (Maden M.O.), Tahsin AKBABA (Makina M.O.), İnanç Alptuğ HIDIROĞLU (Petrol M.O.), Ahmet ÇOLAK (Ziraat M.O.)’dan oluşmasına, Çalışma Grubu’ndan Onur GÖKULU’nun sorumlu olmasına,

KARAR NO 98: TMMOB Mühendislik, Mimarlık ve Şehir Planlama Eğitimi ve Staj Çalışma Grubu’nun İsmail İlker TABAK (Bilgisayar M.O.), Hakkı Canberk KARAOĞLU (Bilgisayar M.O.), Çağıl KADEROĞLU (Fizik M.O.), Hasan Can KARAKUŞ (Fizik M.O.), Görkem KÖKKÜLÜNK (Gemi Makinaları İşletme M.O.), Yunus Emre AŞKIN (Gemi Makinaları İşletme M.O.), Dilan KIRMIZI (Harita ve Kadastro M.o.), Rahmi Nurhan ÇELİK (Harita ve Kadastro M.O.), Eylem GÜMÜŞ YILMAZ (İnşaat M.O.), Alper ULUŞAN (İnşaat M.O.),  Hüseyin AKKUŞ (Jeoloji M.O.), Dündar ÇAĞLAN (Jeoloji M.O.), Nadir AVŞAROĞLU (Maden M.O.), Cem LAFCI (Maden M.O.), Müfit GÜLGEÇ (Makina M.O.), Deniz Alp YILMAZ (Makina M.O.), Tores DİNÇÖZ (Mimarlar O.), Baki Tuğrul TAŞ (Petrol M.O.), Zafer BABÜR (Petrol M.O.), Ayhan ERDOĞAN  (Şehir Plancıları O.), Zafer MUTLUER (Şehir Plancıları O.), Yener ATASEVEN (Ziraat M.O.), Baki Remzi SUİÇMEZ (Ziraat M.O.)’dan oluşmasına, Çalışma Grubu’ndan Hülya KÜÇÜKARAS, Orhan SARIALTUN ve Özden GÜNGÖR’ün sorumlu olmasına,      

KARAR NO 99:  TMMOB Meslek İçi Eğitim ve Öğrenme Merkezi Çalışma Grubu’nun Gülin Onat BAYIR (Bilgisayar M.O.), Abdullah ZARARSIZ (Fizik M.O.), Selçuk NAS (Gemi Makinaları İşletme M.O.), Yeliz KARAASLAN (Harita ve Kadastro M.O.), Eylem GÜMÜŞ YILMAZ (İnşaat M.O.), Melisa KAYA (Jeoloji M.O.), Veyis SIR (Maden M.O.), Mehmet SOĞANCI (Makina M.O.), Emel KURU (Petrol M.O.), Mehtap ERCAN BİLGEN (Ziraat M.O.)’den oluşmasına, Çalışma Grubu’ndan Selçuk ULUATA ve Hülya KÜÇÜKARAS’ın sorumlu olmasına,

KARAR NO 100: TMMOB Ücretli-İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalışma Grubu’nun Hakkı Canberk KARAOĞLAN (Bilgisayar M.O.), Aykut SELVİ (Elektrik M.O.), Hasan Can KARAKUŞ (Fizik M.O.), Mert ÖZDAĞ (Harita ve Kad.M.O, Alper AKAGÜNDÜZ (İçmimarlar O.), Can DİRLİK (İnşaat M.O.), Erhan KÖKSAL (Jeofizik M.O.), Işık Şener AYDEMİR (Jeoloji M.O.), İmge TÜMÜKLÜ (Maden M.O.), Deniz Alp YILMAZ (Makina M.O.), Zafer MUTLUER (Şehir Plancıları O.), Mert Ulaş DİŞBUDAK (Ziraat M.O.)’dan oluşmasına, Çalışma Grubu’ndan  Yusuf SONGÜL ve Ersin GIRBALAR’ın  sorumlu olmasına,

KARAR NO 101: TMMOB Yapı Denetimi Çalışma Grubu’nun Akın ÖMÜR (Bilgisayar M.O.), Fatih MARDİNOĞLU (Elektrik M.O.), Atılay ÖZAY (Gemi Makinaları İşletme M.O.), Ayhan ERDOĞAN (Harita ve Kad.M.O.), Naci YALÇIN (İçmimarlar O.), Hüseyin KAYA (İnşaat M.O.), Deniz YILDIRIM (Jeofizik M.O.), Mithat Emre KIRIS (Jeoloji M.O.), İlker ERTEM (Maden M.O.), Sadettin ÖZKALENDER (Makina M.O.), Tores DİNÇÖZ (Mimarlar O.), Muhammet TEMEL (Ziraat M.O.)’den oluşmasına, Çalışma Grubu’ndan Selçuk ULUATA ve Ersin GIRBALAR’ın sorumlu olmasına,

KARAR NO 102: TMMOB Zonguldak İli, Çaycuma İlçesi, Filyos beldesinde Filyos Vadisi Gübre Fabrikası Komisyonu’nun Miray DOKURER (Çevre M.O.), Murat SANCAK (Çevre M.O.), Serdar GÖKŞEN (Çevre M.O.), Bülent ÖZGÜMÜŞ (Elektrik M.O.), Mehmet KARAGÖZ (Harita ve Kad.M.O.), Ozan DEMİRTAŞ (İnşaat M.O.), Arzu Fırat ERSOY (Jeoloji M.O.), Bülent BOZALİ (Kimya M.O.), Nazmiye UZUN (Kimya M.O.), Tores DİNÇÖZ (Mimarlar O.), Mehtap ERCAN BİLGEN (Ziraat M.O.)’den oluşmasına, Komisyondan Hüsnü MEYDAN’ın sorumlu olmasına,

KARAR NO 103: Aşağıda isimleri yazılı mühendislerin Avrupa Mühendisi (EUR-ING) belgesi başvurularının, Ulusal İzleme Komitesi görüşleri doğrultusunda uygun bulunduğunun Avrupa İzleme Komitesi'ne bildirilmesine,

Makina Mühendisi Murat Erkal CANKURT, Makina Mühendisi Rıfat PERGEL,

KARAR NO 104: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesine,

Azerbaycan uyruklu Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisi İslam MUTAYEV, Mısır uyruklu Kontrol ve Otomasyon Mühendisi Kamal MOHAMMED, Mısır uyruklu Elektrik Mühendisi İbrahim Mohmoud ALI MOHAMED SHOER, Türkmenistan uyruklu Makina Mühendisi Kamilya ZAGRUDINOV,Yunanistan uyruklu Peyzaj Mimarı Aise KIASIF OGLOU, İran uyruklu Mimar Yalda SAFARALİPOUR, Suriye uyruklu Bilgisayar Mühendisi Jemshit ISKANDEROV, Suriye uyruklu Makina Mühendisi Omar ALKADRİ, Kırgızistan uyruklu Makina Mühendisi Jamal ISAEVA,

KARAR NO 105: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunmadığının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesine,

Suriye uyruklu Makina Mühendisi Abdulraaouf OKASH,

KARAR NO 106: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 10 Eylül 2022 günü Saat 14:00'de yapılmasına,

KARAR VERİLDİ.

Emin KORAMAZ, Selçuk ULUATA, Ekrem POYRAZ(Katılmadı), Hülya KÜÇÜKARAS, Cevahir Efe AKÇELİK(Katılmadı), Şükrü AKÇADAĞ(Katılmadı), Mustafa ZORLU, Feramuz AŞKIN, Yusuf SONGÜL, Turğay ERKAN, M.Hanze GÜRKAŞ(Katılmadı), Şevket DEMİRBAŞ, Ö. Ersin GIRBALAR, Onur GÖKULU(Katılmadı), Hüsnü MEYDAN(Katılmadı), Utkan GÜNEŞ, Deniz ÖZDEMİR, A. Mücella YAPICI(Katılmadı), Yılmaz ÇATAL, Yüksel KURT(Katılmadı), Ayşegül ORUÇKAPTAN(Katılmadı), Orhan SARIALTUN Esen Leyla İMREN(Katılmadı), Özden GÜNGÖR