Mühendislik, Mimarlık ve Şehir Planlama Eğitimi ve Staj Çalışma Grubu