Depremden etkilenen bölgelerden diğer illerde barınma ihtiyacı bulunan yurttaşlarımız bu formu doldurarak, barınma ihtiyacının karşılanması için dayanışma taleplerini iletebilirler.

 

 

 

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma: 

Bu uygulama, 6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye’de meydana gelen büyük deprem felaketinde, arama kurtarma çalışmaları ile yardım ve destek taleplerini ortak bir veri tabanında toplayarak yetkili kurum ve kuruluşlara aktarmak amacı ile bilişim teknolojileri alanında çalışan gönüllüler tarafından oluşturulmuştur.
Yardım ya da desteğe ihtiyacı olduğunu belirttiğiniz kişilerin kişisel verileri ‘’Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması’’ hukuki sebebine dayanarak, otomatik yollarla işlenecektir. Tarafınıza ait kişisel veriler, ‘’Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması’’ hukuki sebebine dayanarak işlenecektir.

Paylaşacağınız yardım, destek taleplerinde yer alan isim, soy isim, telefon ve adres gibi kişisel veriler, veli, vasi, temsilci bilgisi, medeni durum ve sağlık bilgileri tarafımızca oluşturulan ve sunucuları yurtiçi ve yurtdışında bulunan veri tabanında toplanarak, Afad, Akut, Kızılay gibi yetkili arama kurtarma kuruluşlarının yanı sıra destek ve yardım taleplerini karşılayabilecek sivil toplum kuruluşları ile kişisel veri işleme amacı ile sınırlı olarak paylaşılacaktır.

Gerektiğinde yetkili merci ve kurumlara bilgi sağlanabilir ve işbirliği yapılabilir. 

© 2023