CUMHURİYETİN 100. YILINDA KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARI VE TMMOB

Etkinlik Tarihi

07.10.2023

Etkinlik Saati

(Tüm gün)

Etkinlik Yeri

MMO Eğitim ve Kültür Merkezi (Selanik Caddesi No:76 Kızılay/Aankaya)

Etkinlik İli

Ankara

CUMHURİYETİN 100. YILINDA KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARI VE TMMOB

Tarih: 7 EKİM 2023

11.00-11.15

Açılış Konuşması

Emin Koramaz / TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

 

11.15-12.30

I. OTURUM

KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARININ DOĞUŞU, İŞLEVLERİ

Oturum Başkanı:   Selçuk Uluata / TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi

  • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının hukuki yapısı

Konuşmacı: Doç. Dr. K. Burak Öztürk, Ankara Üniversitesi

  • İdari teşkilat içerisinde kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları

Konuşmacı: Prof. Dr. Onur Karahanoğulları, Ankara Üniversitesi

  • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının işlev ve önemleri

Konuşmacı: Ar. Gör. Dr. Ilgın Özkaya Özlüer,  Ankara Üniversitesi

12.30-13.00 SORU - CEVAP

13.00-14.00 Öğle Arası

14.00-15.30 II. OTURUM

AKP DÖNEMİNDE TMMOB’YE YÖNELİK MÜDAHALELER

Oturum Başkanı:   Hülya Küçükaras / TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi

  • TMMOB’ye yönelik yasal müdahaleler

Konuşmacı: Dersim Gül, TMMOB Genel Sekreteri

  • TMMOB’ye yönelik yargısal müdahaleler

Konuşmacılar:

Av. Beyza Birben Tuncer, TMMOB Mimarlar Odası Hukuk Müşaviri

Av. Ekin Öztürk Yılmaz, TMMOB Hukuk Müşaviri

Av. Ferhat Çelepkolu, TMMOB Hukuk Müşaviri

15.30-16.00 SORU - CEVAP