Görüşler

Görüşler
10.05.2021

T.C. Kamu İhale Kurumu Düzenleme Dairesi Başkanlığı’nın Kamu Alım İhalelerinde Reform Çalışmaları kapsamında hazırlanan teknik çalışma dökümanlarının değerlendirilmesi kapsamında TMMOB Yönetim Kurulu'ndan istediği görüş üzerine hazırlanan değerlendirme 10 Mayıs 2021  tarihinde kamuoyu ile paylaşıldı.

Görüşler
07.02.2020

TBMM Genel Kurulunda görüşülmekte olan "2512 Esas No.lu Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" hakkında TMMOB Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan değerlendirme 7 Şubat 2020  tarihinde kamuoyu ile paylaşıldı.

Görüşler
26.12.2019

Ankara Valiliği tarafından aralarında TMMOB'nin de bulunduğu kurum ve kuruluşlara gönderilen miting, yürüyüş, toplanma alanlarının sınırlandırılmasına yönelik istenilen görüş Valiliğe gönderildi.

Görüşler
18.11.2019

14 Kasım 2019 tarihinde, Gaziantep Şahinbey ilçesinde Akkent Camisi inşaat çalışmaları için kurulan iskelenin çökmesi sonucu inşaat mühendisi Korkut Küçükcan hayatını kaybetmiştir. TMMOB heyeti, 17 Kasım 2019 tarihinde cami inşaat sahasında teknik incelemede bulunmuş ve tanıklarla görüşmeler gerçekleştirmiştir. TMMOB heyetinin tespit ettiği bulguları kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

Görüşler
25.06.2019

Danıştay kararlarının gereğinin gecikmeksizin yerine getirilmesi; hukuka aykırılığı ortaya konan ve yürütmesi durdurulan düzenlemelere dayalı uygulamalara bir an evvel son verilmesi; kararlarda belirtilen hususlar dikkate alınarak yeniden düzenleme yapılması hususunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 25 Haziran 2019 tarihinde yazı gönderildi.

Görüşler
25.06.2019

TMMOB, Samsun Bilirkişilik Bölge Kurulunun Odaya kayıtlı olmayan bilirkişilerin listelerden çıkarılma talebini reddeden yanlış kararın düzeltilmesine ilişkin T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne ve bağlı Bilirkişilik Daire Başkanlığına 25 Haziran 2019 tarihinde görüş gönderdi.

Görüşler
02.01.2019

Ankara Valiliği tarafından aralarında TMMOB'nin de bulunduğu kurum ve kuruluşlara gönderilen miting, yürüyüş, toplanma alanlarının sınırlandırılmasına yönelik yazıya karşı TMMOB Görüşü gönderildi. Anayasa ve uluslararası sözleşmeler gereği barışçıl gösteri ve yürüyüşlere güzergah sınırlaması getirilemeyeceğine dikkat çekildi.

Görüşler
25.09.2018

Cumhurbaşkanlığı tarafından 3 Ağustos 2018 tarihinde yayınlanan ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde bulunan Bakanlıkların 100 günlük faaliyet hedeflerini içeren “100 Günlük İcraat Programı-2018” TMMOB tarafından dikkatle incelenmiş ve programa ilişkin TMMOB GÖRÜŞÜ 25 Eylül 2018 tarihinde kamuoyuyla paylaşılmıştır.