BARIŞTAN YANA SESİMİZ VE GELECEK GÜZEL GÜNLERE OLAN İNANCIMIZLA NEVRUZUMUZ KUTLU OLSUN!

20.03.2021

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, ülkemizde barışa ve kardeşliğe duyulan özlemin sembolü haline gelen Nevruz vesilesiyle tüm üyelerimize mesaj yayınladı.

BARIŞTAN YANA SESİMİZ VE GELECEK GÜZEL GÜNLERE OLAN İNANCIMIZLA NEVRUZUMUZ KUTLU OLSUN!

Dünyanın bütün ülkelerinde doğanın uyanışı ve yaşamın yeniden canlanmasının simgesi olarak kutlanan Nevruz, ülkemizde aynı zamanda barışa ve kardeşliğe duyulan özlemin de simgesidir. Bu ülke topraklarında yaşayan farklı kültürlerden, kimliklerden ve geleneklerden gelen tüm halkların bir arada yaşam arzusunun kültürle yoğrulmuş dışavurumudur Nevruz.

Milyonlarca yurttaşımızın oy verdiği HDP’ye yönelik kapatma davasının açıldığı, seçmen iradesiyle TBMM’ye seçilmiş muhalif parlamenterlerin milletvekilliklerinin düşürüldüğü, LGBTİ bireylerin açık biçimde hedef gösterildiği, kadına yönelik şiddete karşı en önemli tarihsel kazanımlardan biri olan İstanbul Sözleşmesi’nin feshedildiği ve toplumun tüm kesimlerinin zorbalıkla baskı altına alındığı bu dönemde Nevruz’un farklılığa, çeşitliliğe ve umutlu günlere olan vurgusu çok daha önem kazanmıştır.

Tek adam rejiminin temsil ettiği ve tüm topluma dayattığı tek tipçi, baskıcı ve karanlık yaşam tarzı karşısında, tüm kesimleri kapsayan çoğulcu, özgürlükçü, demokratik ve eşitlikçi bir toplum idealini savunmaya devam edeceğiz.

Üzerimizdeki baskı ne kadar artarsa artsın, bedeli ne olursa olsun, barışın, kardeşliğin, renkliliğin ve neşenin bu ülke topraklarında egemen olması için mücadelemizden asla vaz geçmeyeceğiz!

Barıştan yana sesimiz ve gelecek güzel günlere olan inancımızla, baharın ülkemizde ve tüm dünyada umudu ve kardeşliği yeşertmesi dileğiyle Nevruzumuz Kutlu Olsun!

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı