EMİN KORAMAZ YAZDI: "AYNI KARARLILIKLA MÜCADELEYE DEVAM"

10.06.2022

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 10 Haziran 2022 tarihli BirGün Gazetesi'ndeki köşesinde, 26-29 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen TMMOB Genel Kurulunda öne çıkan mücadele başlıkları üzerine yazdı.

AYNI KARARLILIKLA MÜCADELEYE DEVAM

Sona yaklaşıyoruz… Yaklaşan sonun farkında olan siyasi iktidar “suçluların telaşı”, “kaybedenlerin korkusu”, “köşeye sıkışmışların saldırganlığı” içinde geçiriyor son günlerini.

Bunca hoyratlığı, bunca hukuk tanımazlığı, bunca edepsizliği yaklaşan sonun kendileri açısından taşıdığı tehdidin farkında olmalarından kaynaklanıyor. Ne kadar koparabilirlerse ne kadar kurtarabilirlerse kendilerine kâr sayıyorlar.

Ülkenin kaderini kendilerininkine ortak etmeye, ülkeyi de kendileriyle birlikte uçurumun dibine sürüklemeye çalışıyorlar.

İktidarın bu fütursuzluğuna karşı ülkemize, halkımıza, toplumsal muhalefet dinamiklerine, kamusal varlıklarımıza eskisinden çok daha güçlü biçimde sahip çıkmamız gerekiyor.

Çünkü biz sahip çıkmazsak, düşmanlaştırdıkları herkesi birer ikişer cezaevlerine atacaklar.

Biz sahip çıkmazsak, demokratik kurum ve kuruluşları susturacaklar.

Biz sahip çıkmazsak, zeytinliklerimizi kesecekler.

Biz sahip çıkmazsak tarım alanlarımızı yok edecekler.

Biz sahip çıkmazsak ormanlarımızı bitirecekler.

Biz sahip çıkmazsak kıyılarımızı, madenlerimizi, tarihi eserlerimizi yağmalayacaklar.

Biz sahip çıkmazsak Hasankeyf gibi Salda’yı da yok edecekler.

Biz sahip çıkmazsak derelerimizi kurutacaklar.

Biz sahip çıkmazsak İstanbul’un sonunu getirecek Kanal İstanbul’u hayata geçirecekler.

Biz sahip çıkmazsak bu ülkenin her metrekaresini satacaklar.

Biz sahip çıkmazsak ülkenin tüm varlıklarını yurtdışı hesaplarına kaçıracaklar.

FİKRÎ BİRLİK

Siyasi iktidarın emek, halk ve doğa düşmanı politikalarına karşı ülkemize, halkımıza ve geleceğimize sahip çıkmak için uzun yıllardır kararlı bir mücadele yürüten Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, geçtiğimiz haftalarda 47. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi.

Genel Kurul’da yürütülen tartışmalarda bugün her alanda yaşadığımız sorunların kaynağında AKP’nin faşizan tek adam rejiminin yattığı, bu sorunlardan kurtuluşun yegâne yolunun da tüm toplumsal muhalefet güçlerinin ortak mücadelesi olduğu konusunda mutlak bir fikir birliği vardı.

TMMOB’ye bağlı 24 Odaya üye binin üzerinde delegenin katıldığı Genel Kurul’da:

Gezi Direnişine, Gezi Direnişi’nde yükselttiğimiz değerlere, Gezi Direnişi’nde kaybettiğimiz canlarımıza ve elbette Gezi davasında tutuklanan arkadaşlarımıza sahip çıkılması;

Bu ülkenin en büyük sorunlarından birisi haline gelmiş adalet ve hukuk mücadelesini büyütmek konusunda, Gezi Davası, Kobane Davası, ÇHD Davası, HDP Kapatılma Davası gibi iktidar eliyle yürütülen siyasi davalara karşı durulması;

AKP’nin antidemokratik, baskıcı, otoriter politikalarına karşı, OHAL uygulamalarına, kayyım yönetimine karşı mücadele edilmesi;

Toplumu tek tipleştirmeye çalışan dinci, gerici, ırkçı, şovenist politikalarına karşı aydınlanmadan, laiklikten, kardeşlikten, bir arada özgürce yaşama iradesinin geliştirilmesi;

Milyonlarca kişinin hayatını elinden alan, yaşam koşullarını tehdit eden savaşların derhal durdurulması, silahların susturulması, ülkede, bölgede ve dünyada barışın egemen olması;

Kürt Sorunu’nun barışçıl bir zeminde çözülmesi için ortak mücadele yürütülmesi;

Kadınlara yönelik ayrımcılığın ve şiddetin sona erdirilmesi, İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden kabul edilmesi;

Emeğiyle geçinen toplum kesimlerinin hayatlarının iyileştirilmesi için sermaye tahakkümüne karşı emek yanlısı politikaların savunulması;

Doğamızı, doğal kaynaklarımızı, şehirlerimizi, toplumsal varlıklarımızı tehdit eden neoliberal anlayışa karşı toplumun ortak çıkarını savunan kamucu anlayışın geliştirilmesi;

Ve elbette kriz koşullarında yaşamları daha da zorlaşan meslektaşlarımızın ekonomik, demokratik, sosyal ve özlük haklarının geliştirilmesi için mücadelenin yükseltilmesi konularında karalılığın altı çizildi.

Ortak sorunlarımız ve mücadele yöntemleri konusundaki bu fikirdaşlık TMMOB’nin geleceği açısından umut vericidir.

TMMOB Genel Kuruluna yansıyan bu kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz.

Ve eminim bizim bu kararlı ve onurlu duruşumuz, siyasi iktidarın çürümüşlüğüne galebe gelecek!