HKMO YÖNETİM KURULUNDA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI

27.03.2023

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’nda Çiğdem Yıldız Fırat'ın istifası üzerine 23 Mart 2023 tarihli YK toplantısında Yönetim Kurulu üyeliği görevine Ufuk Aydın`ın seçilmesine karar verildi. 

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU

Başkan   

 Ali İpek

II. Başkan 

 Ayhan Erdoğan

Genel Sekreter  

 Hüseyin Arkan

Genel Sayman    

 Yeliz Karaarslan Hamarat

Örgütlenme Sekreteri

 Murat Türüdü

Eğitim Sekreteri         

 Can Deniz Akdemir

Üye          

 Ufuk Aydın