JMO 29. DÖNEM YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI YAPILDI

06.05.2022

Jeoloji Mühendisleri Odası 29. Dönem Yönetim Kurulu görev dağılımı yaptı. Yeni dönem yönetim kurulu şöyle:

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU

Başkan

 Hüseyin Alan

II. Başkan

 Mithat Emre Kıbrıs

Yazman

 Buket Yararbaş Ecemiş

Sayman

 Seçkin Gülbudak

Mesleki Uygulama Üyesi

 Hüseyin Akkuş

Yayın Üyesi

 Işık Şener Aydemir

Sosyal İlişkiler Üyesi

 Özgür Değirmenci