ŞPO: KAMUDA TASARRUF KRİZE SEBEP OLANLARDAN BAŞLATILMALIDIR

15.05.2024

TMMOB Şehir Plancıları Odası 13 Mayıs 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan "Kamuda Tasarruf Tedbirlerine" ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

Ülkemizde AKP iktidarının yürüttüğü, bilimsel gerçeklerle uyuşmayan ekonomi politikaları, beklenildiği üzere tarihimizde görülmedik bir ekonomik kriz ile sonuçlanmıştır. Ekonomi alanında yürütülen politikalar neticesinde, belli sermaye kesimleri varlıklarına varlık katıp zenginleşirken, geniş halk kitleleri günden güne daha da derinleşen bir yoksullukla baş etmeye çalışmaktadır. 

İzlenen ekonomik program sebebiyle, gelir düzeyleri arasındaki uçurum artarken, bugün açıklanan "Kamuda Tasarruf Tedbirleri" başlıklı metinde, ülkemizi ekonomik buhrana sürükleyen, geleceğimizi ipotek altına aldıran, krizi derinleştiren esas politikalar ve politika yürütücüleri gizlenmekte, yaşanan krizin yükü emekçilerin üzerine yıkılmaya çalışılmaktadır.

AKP iktidarı döneminde, gösterişli reklamlarla duyurulan ve seçim propagandalarında kullanılan "Kamu - Özel İş Birliği" projeleri ile hiçbir bilimsel veriye dayanmayan ve ihtiyaç olmaksızın inşa edilen köprüler, otoyollar, havalimanları, hastaneler hergün halkın bütçesinden milyonlarca liranın iktidara yakın inşaat şirketlerine aktarılmasına sebep olmaktadır. Planlama meslek alanı dahilinde ele alınması gereken bu projeler halktan ve meslek odalarından saklı, kapalı kapılar ardında hayata geçirilirken, inşaata dayalı bir gelişme modeli ile kısa vadede AKP yanlısı inşaat şirketlerinin zenginleşmesi amaçlanmıştır. Böylelikle,  ülkemiz uzun müddet sürecek ekonomik krizin içine sürüklenirken, kıyılarımız, ormanlarımız, tarım alanlarımız, meralarımız inşaat sanayi, turizm ve madencilik şirketleri tarafından acımasızca yağmalanmıştır. Üstüne üstlük, kamu yağmalanması projeleri ile haksızca zenginleşen şirketlere ve yandaş vakıflara tanınan vergi afları ve muafiyetler, giderek fakirleşen halkın omuzlarına ağır bir vergi yükü olarak yıkılmıştır.

Açıklanan paket incelendiğinde; Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan ve her gün halkın cebinden milyonlarca lira ödeme yapılan ve geleceğimizi ipotek altına alan kentsel kullanımlara, belli sermaye çevrelerinin yararına olsun diye özelleştirilen kentsel hizmet sunumu kalemlerine, arazileriyle birlikte satılan köklü sanayi üretim kuruluşlarına, vergi adaletsizliğine, muafiyetlere ve güvenlikçi politikalara dair bir tasarruftan bahsedilmezken, yurttaşlarımızı üretim faaliyetlerinden kopararak tüketiciye, müşteriye indirgeyen bu anlayış kamuda tasarrufu personel servislerine, lojmanlara ve  atama sayılarına indirgemeyi çözüm paketi olarak sunmuştur ve bu kabul edilemez! 

Çözüm, krizin sebebini doğru tespit edip şeffaf bir şekilde toplumla paylaşmak, krizin faturasını kriz yaratanlara yüklemek ve planlama düşüncesini, planlı kalkınma yaklaşımını ekonominin temel belirleyeni haline getirmektir.

TMMOB Şehir Plancıları Odası