TMMOB ADANA İKK: ÜLKEMİZİN GELECEĞİ, ÇOCUKLARIMIZIN YARINLARI İÇİN 14 MAYIS’TA OY KULLANALIM, SANDIKLARA VE DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKALIM!

09.05.2023

TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu 14 Mayıs seçimlerine ilişkin 9 Mayıs 2023 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

ÜLKEMİZİN GELECEĞİ, ÇOCUKLARIMIZIN YARINLARI İÇİN 14 MAYIS’TA OY KULLANALIM, SANDIKLARA VE DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKALIM!

Cumhuriyetin yüzüncü yılında Cumhuriyet tarihimizin en önemli seçimlerinden birisi olan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri 14 Mayıs 2023 günü, ülke tarihimizin en büyük felaketlerinden birisi olan 6 Şubat 2023 Depremlerinin acısını duyumsayarak giriyoruz.

Depremin yarattığı yıkımın ve kayıplarımızın büyüklüğü ülkemizin, kentlerimizin, binalarımızın depreme hazırlıklı olmadığını bir kez daha, çok acı biçimde yüzümüze vurdu. Kayıplarımızı ve acımızı daha da büyütense deprem sonrasında arama kurtarma ve yardım konularında yaşanan organizasyonluk, koordinasyonsuzluk ve zafiyetler oldu.

Devlet kurumlarının yaşadığı çürüme, idarecilerin liyakatsizliği, yönetim anlayışındaki yozlaşma, depremle birlikte iyot gibi açığa çıkmıştır. Siyasi iktidarın öncelikleri ile halkın gereksinimleri arasındaki uçurum, sermaye kesimlerinin talepleri ile bilimsel gerçekler arasındaki çelişki, rant politikaları ile kamucu tavır arasındaki ayrım, tüm ülkemizin geleceğini tehdit eder hale gelmiştir.

Yaşadığımız bu büyük doğa olayını felakete çeviren tüm bu gelişmeler,  seçimleri eskisinden çok daha önemli, çok daha yaşamsal kılmaktadır. 

Bu felaketlerin bir daha yaşanmaması için ve yaşanabilir bir ülke ve toplumsal düzen için TMMOB’nin hazırladığı seçim bildirisinde detaylarıyla belirttiğimiz aşağıdaki başlıkları kamuoyuna sunarız:

 • Anayasal Demokratik Düzen ve Demokratik Hukuk Devleti İçin
 • Bağımsızlık ve Barışçı Dış Politika İçin
 • Gerçek Bir Laiklik İçin
 • Seçimlerin Demokratikleşmesi İçin
 • Kürt Sorununun Çözümü İçin
 • Ekonominin Ülke Çıkarları ve Toplumsal Gereksinimler Doğrultusunda Örgütlenmesi İçin
 • Parasız Eğitim-Özerk,  Bilimsel, Demokratik Üniversite İçin
 • Kalkınma, Sanayileşme, Tam İstihdam ve Toplumsal Refah Bütünlüğü İçin
 • Tarımsal Kalkınma ve Gıda Egemenliği İçin
 • Emek Ve İnsan Odaklı Bir Çalışma Yaşamı İçin
 • Doğru Bir İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İçin
 • Sağlıklı İmar, Kentleşme,  Konut Ve Barınma Hakkı İçin
 • Enerjide Dışa Bağımlılığa Son Vermek İçin
 • Doğru Bir Madencilik Politikası İçin
 • Doğru Bir Ormancılık Politikası İçin
 • Doğru Bir Yapı Denetimi Ve Deprem Politikası İçin
 • Doğru Bir Ulaşım Politikası İçin
 • Doğru Bir Denizcilik Politikası Hayata Geçirilmek İçin
 • Doğru Bir Metalurji ve Malzeme Sanayi Politikası Hayata Geçirilmek İçin

14 Mayıs 2023 günü, yalnızca önümüzdeki beş yıl boyunca ülkemizi yönetecek cumhurbaşkanı için değil, aynı zamanda ülkemizin güvenli yarınları, çocuklarımızın umutlu geleceği için oy vereceğiz.

Cumhuriyetimizi eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik, laik temeller üzerinde yeniden inşa edebilme umudu için oy vereceğiz.

Ülkemizin güzel geleceği, umutlu yarınlarımız için oy vereceğiz!

Tüm yurttaşlarımızı, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde oy kullanmaya, oylarına,  sandıklara ve demokrasiye sahip çıkmaya çağırıyoruz.”  

TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu