TMMOB ANTALYA İKK: KARAALİOĞLU PARKI HAK ETTİĞİ ÖZEN VE İLGİYİ MAALESEF GÖRMÜYOR

23.01.2023

TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu 23 Ocak 2023 tarihinde "Karaalioğlu Parkı Hak Ettiği Özen Ve İlgiyi Maalesef Görmüyor" başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Derya Ünver trafından okunan basın açıklaması şöyle: 

ANTALYA’NIN SİMGESİ OLAN, ÖNEMLİ VE ÖZEL BİR KONUMDA BULUNAN, GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HAFIZA OLUŞTURAN KARAALİOĞLU PARKI HAK ETTİĞİ ÖZEN VE İLGİYİ MAALESEF GÖRMÜYOR

“KARAALİOĞLU PARKI’’ jeolojik yapısı, endemik bitki çeşitliliği, kendine has faunası ve içerisindeki tarihi yapıları ile ender bulunan doğal özellikleri barındıran 1. derece doğal sit alanıdır.

I. derece doğal sit, bilimsel muhafaza açısından evrensel değeri olan, ilginç özellik ve güzelliklere sahip olması ve ender bulunması nedeniyle kamu yararı açısından mutlaka korunması gerekli olan, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak alanları kapsamaktadır. Bu alanlarda, bitki örtüsünü, topografyayı, silüet etkisini bozabilecek tahribata yönelik hiçbir eylemde bulunulamayacağı yönünde mevzuat hükmü açıktır.

Buna karşın, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu olarak, Kasım 2022 de KARAALİOĞLU PARKI ve ÇEVRESİ ile ilgili yerinde incelemeler sonucunda  aşağıdaki uygunsuzluklar göze çarpmıştır;

 • Hıdırlık kulesi arkeolojik kazı çalışmaları çok uzun süredir devam etmektedir ve kazı çalışmaları sebebi ile çevre şantiye görüntüsündedir.
 • Karaalioğlu parkı peyzaj düzenleme – renovasyon çalışmaları yapılan bölgede güvenlik önlemleri alınmamış, çalışma alanı içinde yapılan kazılar sonucu ortaya çıkan boru, kablo ve benzeri birçok malzeme açıkta kalmıştır ve bu durum kaza riski yaratmaktadır. Alan içindeki toprak kazısı çalışmaları sebebi ile de birçok ağacın kökleri dışarda kalmış, zarar görmüş, aynı alanda çalı ve palmiyelerin köklenmiş ve gelişi güzel atılmış olduğu görülmektedir. Dahası yapılan çalışmaların proje ve bilgilendirilmesi saha içerisinde mevcut değildir.   
 • Karaalioğlu Parkı’nın tam orta yerinden güvenlik gerekçesi ile polis bariyerleri bulunmaktadır. Bariyerlerin çocuk oyun parkının orta yerinde bulunması alanın kullanımı açısından sıkıntı teşkil ettiği gibi, çocuklar üzerinde psikolojik baskı da oluşturabilecek bir unsurdur.
 • Park içerisinde ve çevresinde kullanılan atık konteynerleri yetersizdir. Sıfır atık sistemine uygun, yeterli sayıda ve modern atık toplama ekipmanlarının halkın kolaylıkla ulaşabileceği, seyir alanlarının görüntüsünü etkilemeyecek noktalara yerleştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
 • Karaalioğlu Parkı’nın denize paralel yaya yolu kenarında bulunan, Türk filmlerinde birçok sahneye ev sahipliği yapmış çitlembik ağacı (aşıklar ağacı) ve Don Kişot heykelinin bulunduğu alanın tam önünde çöp konteyneri mevcuttur. Bölgeye hakkettiği değer vermek yerine bakımsız bırakıldığı, ağaç etrafının temizliğine gerekli özenin gösterilmediği açıkça görülmektedir.
 • Parkın denize paralel ve turistler tarafından yoğun bir şekilde kullanılan yaya yolunun ve park içindeki tüm merdivenlerin döşeme taşlarının kırılmış, bozulmuş ve bazı bölgelerde eksik olduğu ve bu durumun kazalara sebep olabileceği ve parkın estetik görünüşün büyük ölçüde etkilediği tespit edilmiştir.
 • Park içinde alt yapı eksiklikleri sebebi ile elektrik kablolarının ağaç üstlerinden gelişi güzel geçtiği, görüntü kirliliğine sebep olmakla birlikte yangın riski de oluşturduğu ve bu nedenle olabilecek herhangi bir felaketin can ve mal kaybına yol açabileceği görülmektedir.
 • Parkın içinde ve çevresindeki kent mobilyalarının parkın özgün yapı ve dokusuna uygun olmadığı, bankların bakımsız ve kırılmış olduğu, aydınlatma direklerinin sallandığı ve sağlamlaştırılması gerektiği, park girişindeki insan ve hayvanların su içmeleri için yapılan çeşmelerin özgün yapısını kaybettiği ve sıradan bataryalar takılarak özensiz ve çirkin görüntüye sebep olduğu görülmektedir.
 • Park içinde bulunan kedi evlerinin bakımsız halde olduğu ve çevre sağlığına etki edebilecek şekilde ağır bir kokuya neden olduğu tespit edilmiştir.
 • Park içinde bulunan satış ünitelerinin oldukça düzensiz ve çirkin bir görüntüde olduğu gibi yeşil alanları da işgal etmektedir.
 • Parkın kontrolsüz girişleri sebebi ile Işıklar caddesi girişinin otopark alanı gibi kullanıldığı ve bu durumun park kullanımını kısıtladığı gibi çirkin bir görüntü oluşturduğu da tespit edilmiştir.
 • Millet Bahçesi otopark üstünde bulunan yeşil alanlarda yeterli toprak seviyesi olmadığı için tepe yapılıp dikilmiş ağaçların sağlıklı yaşama koşullarında olmadığı, otopark için yapılmış havalandırma ve aydınlatma pencerelerinin alanı sınırlandırdığı ve estetik görüntü de olmadığı görülmektedir.

TMMOB İl Koordinasyon Kurulu olarak; başta Antalya Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilgili kurumlardan halkımız adına beklentimiz, Antalya’nın en gözde, en eşsiz, en değerli parklarından olan KARAALİOĞLU PARKI için yukarıda belirtilen olumsuzluk ve tahribatlar hakkındaki tespitlerimizin dikkate alınarak, tekniğe uygun çözümler ile müdahale edilmesi, Park içerisinde bulunan anıt ağaçların, doğal ve kültürel peyzaj dokusunun korunarak gelecek kuşaklara aktarılabilmesi, yapılan ve yapılacak düzenleme çalışmalarında zarar görmemesi için her türlü önlemlerin alınması, kentimizin göz bebeği olan Parkımızın düzenleme çalışmalarının gerekli özen gösterilerek ivedilikle tamamlanması en büyük arzumuzdur.

Antalya halkının bilgisine saygıyla sunarız.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Antalya İl Koordinasyon Kurulu