TMMOB HEYETİNİN DEPREM BÖLGESİ’NDEKİ ÇALIŞMALARI 2. GÜNÜNDE ADANA VE HATAY’DA DEVAM ETTİ

09.03.2023

TMMOB Başkanı Emin Koramaz, TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri ve Oda Başkanlarımızdan oluşan TMMOB Heyeti'nin deprem bölgesindeki çalışmaları 9 Mart 2023 tarihinde Adana ve Hatay’da yapılan inceleme, görüşme ve toplantılarla devam etti.

Çalışmalarının ilk gününde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ile görüşen TMMOB Heyeti, ikinci gün sabahında da Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile bir araya geldi. Toplantıya Emin Koramaz ve Zeydan Karalar’ın yanı sıra TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, Yönetim Kurulu üyelerimiz Orhan Sarıaltun, Özden Güngör, Hüsnü Meydan, Feramuz Aşkın, Turgay Erkan, Murat Fırat, Ersin Gırbalar TMMOB Genel Sekreter Yardımcısı Gülsüm Sönmez, TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Abdullah Bakır,  TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Elif Öztürk, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali İpek, TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gencay Serter, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baki Remzi Suiçmez, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Otuzoğlu, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Demirbaş, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu II. Başkanı Serdar Kart, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Zeki Emin Demir, TMMOB Adana İKK Sekreteri Ahmet Uncu, İMO Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Aksungur, JMO Adana Şube Başkanı Mehmet Tatar, Peyzaj Mimarları Odası Adana Şubesi Başkanı Ebru Turgut, Mimarlar Odası Adana Şubesi Üyesi Bahattin Şahin, PMO Adana Şubesi Üyesi Mehmet Ali Aygün, EMO Adana Şubesi Başkanı Mehmet Mak, Kimya Mühendisleri Odası Adana Şubesi Başkanı Çiğdem Eroğlu ve MMO Adana Şubesi üyesi Hüseyin Atıcı katıldılar.

Toplantıda Zeydan Karalar deprem sırasında Adana’da yaşanan yıkım ve can kayıpları ile deprem sonrasında yürütülen dayanışma faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaptı. Bu süreçte TMMOB üyesi odaların ve İKK’nın katkılarının önemine ve bundan sonraki çalışmaların planlanmasında ve yürütülmesinde ortak çalışmaların önemini vurguladı. Emin Koramaz ise siyasal iktidarın depreme hazırlık ve afetle mücadele konusundaki başarısızlıklarının altını çizerek, bu süreçlerin bilimsel doğrular ışığında, kamucu bir anlayışla yürütülmesinin önemine değindi.

TMMOB Heyeti daha sonra İskenderun ve Arsuz’a hareket ederek buralarda incelemelerde bulundu. Arsuz’da Belediye Başkanı Asaf Güven ile yapılan görüşmede ilçede deprem nedeniyle yaşanan kayıp ve yıkımlar ile devam eden sorunlar üzerine bilgi alışverişi yapıldı. Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven Arsuz’daki deprem sonrasında gündelik hayatın sürdürülmesinde yardım faaliyetlerinin katkısının altını çizerek bu desteğin devam etmesine ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Görüşmenin ardından İskenderun’a hareket eden TMMOB Heyeti şehirde yıkılan alanlardaki incelemelerin ardından bölgede uzun süredir faaliyetlerini sürdüren Dayanışma Gönüllülerini ziyaret etti. İskenderun’da TMMOB’ye bağlı odalar ve gönüllü kuruluşların katkısıyla kurulan ve Dayanışma Gönüllüleri nezaretinde faaliyetini sürdüren Tuvalet, Duş, Su Artıma Ünitesi ve çok amaçlı ihtiyaç çadırının işleyişi hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Daha sonra İskenderun’da TMMOB’ye bağlı odalar tarafından oluşturulan çadırkent ve yardım depolama alanları gezilerek buralarda çalışmaları yürüten üyelerimizle görüşmelerde bulunuldu.

Günün sonunda Adana’ya dönen TMMOB Heyeti Adana İl Koordinasyon Kurulu bileşenleri ile bir araya gelerek bölgedeki duruma, odaların faaliyetlerine ve üyelerin sorunlarına ilişkin fikir alışverişinde bulundu. Bölgedeki şube ve temsilciliklerin yeniden ayağa kaldırılması, çalışma mekanlarının tesis edilmesi, üyelerle ekonomik ve hukuki dayanışmanın geliştirilmesi, toplumda kentleşme ve depreme hazırlık konularındaki bilincin geliştirilmesi için çalışmaların artırılması hususlarında fikir birliği ortaya çıktı.

TMMOB Heyeti bölge ziyaretinin üçüncü gününde Antakya, Defne, Samandağ ve Islahiye’de çalışmalarına devam edecek.