TMMOB, TBMM ÖNÜNDE ÖĞRETMEN MESLEK KANUNUNA KARŞI NÖBETE DEVAM EDEN ÖĞRETMENLERE DESTEK ZİYARETİNDE BULUNDU

09.07.2024

Birliğimiz 8 Temmuz 2024 tarihinde, Meclis Genel Kurulunda görüşülen Öğretmenlik Meslek Kanununa karşı başlatılan oturma eyleminde Eğitim-Sen, Eğitim-İs ve Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'na destek ziyaretinde bulundu.

Nöbet alanında konuşma yapan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, eğitimcilerin haklı mücadelesinin yanında olduğumuzu ve dayanışma dileklerimizi iletti.

Koramaz TMMOB’nin desteğini şu sözlerle ifade etti:

Sevgili arkadaşlar hepinizi öncelikle TMMOB Yönetim Kurulu adına sevgiyle dostlukla selamlıyorum. Öğretmenlik meslek Kanunu'na yönelik tutmuş olduğunuz bu nöbeti desteklediğimizi, haklı mücadelenizin yanında olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum. Şu an burada sizlerle birlikte olmaktan, bu haklı mücadelenize destek vermekten büyük bir onur duyuyorum. Bu ülkenin mühendisleri, mimarları, şehir plancıları aynı zamanda bu ülkenin öğretmenlerinin yol arkadaşıdır.

Bugün Türkiye demokrasi tarihinde önemli bir yeri olan Fakir Baykurt'un kurucu başkanlığını yaptığı Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS)'ün kururluşunun 59. yıl dönümü. Bu vesileyle; o tarihten bu yana bu ülkenin sanayileşmesi, kalkınması, demokratikleşmesi; bu ülkenin insanlarının eğitilmesi, çağdaş bir seviyeye getirilmesi için emek veren tüm öğretmenlerimizi de saygıyla anıyorum.

Bildiğiniz gibi eğitim politikaları bir ülkenin geleceğini şekillendiren en temel politikalardır ve AKP de 22 yıldır bu ülkeyi yönetiyor. AKP'nin ideolojik, ekonomik ve politik yönelimlerini hepimiz biliyoruz. Piyasacı ve gerici bir anlayışla, Türkiye'nin eğitim politikalarını ve  eğitim sistemini de değiştirmek için 22 yıldır yapmadıklarını bırakmadılar. Eğitimin kamusal niteliğini aşındırdılar, ticari bir hüviyete büründürdüler. Laik eğitimi parça parça tasfiye ettiler. Hala da etmeye çalışıyorlar.

Her düzeyde kadrolaşmalar var ve tabii ki bu sorun bir yandabn ülkenin toplumcu, paylaşımcı, bilimden yana gelişme çizgisini aşındırırken; diğer yandan da öğretmenlerin sorunlarını da büyüttü. Tüm bu yarattıkları sorunları çözeceklermiş gibi bir de öğretmenlik meslek yasası yapıyorlar. Bu yasayı yaparken bile her alanda yaptıkları gibi bu ülkenin öğretmenlerini dinlemiyorlar ve “yaşanılan sorunlar nelerdir”; “Türkiye'de eğitim politikaları nasıl daha nitelikli hale gelebilir”; “var olan eşitsizlikler, işsizlik, iş güvencesi sorunları nasıl ortadan kaldırılabilir”, bu konuda 1969'dan beri mücadele eden TÖS'ün ardılları olan Eğitim-Sen’e, Eğitim-İş ve bu alanda olan derneklere ve demokratik kitle örgütlerine sormuyorlar. Kendi temsil ettikleri tarikatlarla, özel okul sahipleriyle bir meslek yasası şekillendirmeye çalışıyorlar.

TMMOB olarak siyasi iktidarın yüzünü öğretmenlere çevirmesi talebimizi bir kez daha iletiyorum. Haklı ve meşru mücadelenizde yanınızda olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum. Meclisteki tüm milletvekillerini de bu öğretmenlerimizi dinlemeye ve seslerine kulak vermeye davet ediyorum.