TMMOB VAN İKK: KAMU ARAZİLERİNİN SATIŞI TOPLUMSAL VE COĞRAFİK TAHRİBATLAR YARATIR

27.03.2023

TMMOB Van İl Koordinasyon Kurulu, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin belirli bölgelerinde satışa çıkartılan kamu arazileri üzerine 27 Mart 2023 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

BASINA VE KAMUOYUNA

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin belirli bölgelerinde satışa çıkartılan kamu arazileri için tarafımızdan açıklama yapılma ihtiyacı doğmuştur.

Mevcut Hükümet 20 yıllık iktidarı dönemince önerilmemesine, eleştirilmesine, karşı çıkılmasına rağmen TÜPRAŞ, Tekel gibi kamu geliri ve istihdamı sağlayan üretim sahalarının özelleştirilmesi ile ülkenin hızla yoksullaşması ve sermayenin tekellerde toplanmasına sebep olmuştur. Özelleştirilecek üretim kaynakları azalınca, bu defa kamu arazilerinin parsel parsel satılmasının yoluna gidilmiştir. Ülke genelinde görülen bu yaklaşım düzensiz kentleşmelerin yanında ülkenin zenginliklerinin git gide yok olmasının önünü açmış ve belirli sermaye sınıflarının ceplerini doldurmuştur.

Ülkenin dört bir yanında değerli kamu arazilerine dönük bu pervazsız satışlar gerek yurtiçi ve gerekse yasal düzenlemeler ile yurtdışı yatırımcıların gözlerini kamaştırmaktadır. Kamuya ait bu araziler yok pahasına gözden çıkarılırken, imar planlarınca kullanım şekli ve tasarrufu yönünden de tamamen yapımcı firmaların iştahlarını kabartmaktadır.

Ülkemizin üzerinde bulunduğu deprem kuşağı başta olmak üzere birçok doğal afetle gündeme geldiğimiz bu günlerde bu parsellerin imar mevzuatlarınca değerli kılınmaya çalışılması ise toplumsal hassasiyetlerin tamamen yok sayıldığının bariz göstergesidir.

2011 yılında kentimizde yaşanan ve 644 yurttaşımızın hayatına, milyarlarca kamu zararına sebep olan deprem gerçekliğine karşın 12 yıldır hala kalıcı bir çözüm oluşturmadan, çözüme dönük bir adım atılmadan, riskli ve hasarlı birçok yapının olduğu gibi kaldığı ve hala kaçak yapılaşmanın önlenemediği ortadayken, deprem gerçekliğini es geçip kamu arazilerini imar planları ile cazip hale getirip, satılığa çıkarılması ancak bilinçsiz bir anlayış ile ifade edilebilir. Satılığa çıkarılan kamu arazilerinin kamuya rağmen ve tamamen kamu ihtiyacından uzak bir yöntemle gerçekleştirildiği müteahhit taliplilerince anlaşılacaktır. Bu tarz ve yöntemler ile kamu sorunları ya da ihtiyaçları karşılanmadığı gibi kentin tarih, turizm, tarım gibi dinamiklerinin de yok sayıldığı ve bunlara rağmen satışların sürdürüldüğü anlaşılmaktadır.

Kentlerin sürdürülebilir olması o kentlerin dinamiklerince kabul gören ve yüzyıllarca birikerek bu güne gelen tarih, turizm, tarım altyapısı esastır. Bu yaşam esaslarını görmeyen her yaklaşım kentleri yok ettiği gibi kentlerin kültür birikimlerini de talan edecektir.

Kayyum dönemince düstur olarak uygulanan bu yaklaşımları kabul etmediğimizi bunun toplumsal ve coğrafik tahribatlar yaratacağını, bununla beraber kentlerin düzensiz ve şekilsiz bir hal alacağını belirtiyor, bundan dolayı girilen bu yoldan vazgeçilmesini talep ediyoruz.

TMMOB Van İl Koordinasyon Kurulu olarak kamu ve toplum yararına hizmet etmek için mücadelemizi sürdüreceğimizi, bu konunun takipçisi olacağımızı basına ve kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.

TMMOB VAN İL KOORDİNASYON KURULU