TMMOB YK BAŞKANI MEHMET SOĞANCI 4+4+4 EYLEMLERİYLE İLGİLİ DAVADA BERAAT ETTİ

26.09.2014

4+4+4 eğitim yasasına karşı 28-29 Mart 2012 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen eylemler nedeniyle aralarında TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, KESK, DİSK, TTB yöneticileri, pek çok siyasi parti, demokratik kitle örgütü yönetici ve üyelerinin bulunduğu 502 kişi hakkında açılan davada ifadesi alınan tüm sanıklar hakkında beraat kararı verildi.

Davanın görüldüğü Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi, sanıkların tüm toplumu ilgilendiren eğitim yasasına karşı görüşlerini ve tepkilerini bildirmek amacıyla hareket ettiklerini kabul ederek, “Silah kullandıklarına veya saldırıda bulunduklarına ilişkin bir delil bulunmamaktadır. Bu yönüyle eylem barışçı niteliktedir ve suç oluşturmamaktadır” görüşüyle ifadesi alınan tüm sanıkların beraatı yönünde karar verdi.