Bilgisayar Mühendisleri Odası

TMMOB BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU

Başkan

Cem Nuri Aldaş

II. Başkan

Zühre Kordon Akın

Yazman

İbrahim İzlem Gözükeleş

Sayman

Ferzan Yalkut

Üye

İlhami Türkdoğan

Üye

Eren Can Dikme

Üye

Ezgi Ekiz Emiroğlu

 

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

Zeliha İlke Selvi
Mehmet Yazıcı
Ekin Kazan
Fuat Yelken
Erman Olca
Armağan Kılıç
İdil Zeynep Alemdar

DENETLEME KURULU

Lütfiye Yener
Ali Çetinkaya
Rüştü Savaş Uluçay
Naciye Çakır
Serdar Aytul
Şenol Tekdal
Törehan Yıldırır

ONUR KURULU

Işık Alpman
Arif Cevizci
Sıdıka Funda Çetintaş
Suat Zeki Canpolat
Ayşegül Donmaz

TMMOB YÖNETİM KURULU ADAYLARI

Adil Güneş Akbaş
Mehmet Potur
Hülya Küçükaras

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU ADAYI

Funda Başaran

TMMOB DENETLEME KURULU 

Gülin Onat Bayır