Gemi Mühendisleri Odası

TMMOB GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU

Başkan

Bülent Hüseyinoğlu

Başkan Yardımcısı

Bülent Alnıaçık

Genel Sekreter

Faruk Sarı

Sayman Üye

Abdullah Ferkan Gemiköz

Üye

İlham Çelebi

Üye

Ahmet Ünver

Üye

Can Serbest

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

Ozan Yeşilköy
Semih Mehmet Gürbüz
Rahmi Ay
Meral Buldaç Polat
Anıl Hande Yanar
Serdar Şafak

DENETLEME KURULU

 

 
ONUR KURULU

 

TMMOB YÖNETİM KURULU ADAYLARI

 

TMMOB DENETLEME KURULU ADAYI

 

TMMOB YÜKSEK ONUR  KURULU ADAYI