Gemi Mühendisleri Odası

TMMOB GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU

Başkan

Bülent Hüseyinoğlu

Başkan Yardımcısı

Faruk Sarı

Genel Sekreter

Ozan Yeşilköy

Sayman Üye

Can Serbest

Üye

Rahmi Ay

Üye

Serdar Şafak

Üye

Haluk Çoban

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

Haluk Çoban
Caner Bahadır
Melek Öztürk
Figen Tarlı İnce
Samed Öztürk
Ahmet Cihat Ağcabaşoğlu
Abdullah Furkan Gemiköz

DENETLEME KURULU

Uğur Buğra Çelebi
İsmail Yalçın
Hasan Uğur Aykaç

ONUR KURULU

Salih Bostancı
İlker Eker
Faruk Öztürk
Muzaffer Erdal Kılıç
Barış Dedetaş

TMMOB YÖNETİM KURULU ADAYLARI

Mustafa Zorlu
Mustafa Kozil
Barış Dedetaş

TMMOB DENETLEME KURULU ADAYI

Hakan Aydoğdu

TMMOB YÜKSEK ONUR  KURULU ADAYI

Fatih Yılmaz