Jeoloji Mühendisleri Odası

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU

Başkan

 Hüseyin Alan

II. Başkan

 Seçkin Gülbudak

Yazman

 Dursun Malik Bakır

Sayman

 Düzgün Esina

Mesleki Uygulama Üyesi

 Özgür Değirmenci

Yayın Üyesi

 Burcu Görbil

Sosyal İlişkiler Üyesi

 Zeynel Abidin Gök

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER

Işık Şener Aydemir
Ayşegül Karaarslan
Gökhan Atıcı
Kazım Başkaya
Mustafa Akyüz
Hüseyin Akkuş
Ertaç Derinceliler

DENETLEME KURULU

Halil İbrahim Yiğit
Faruk İlgün
Mustafa Yağmur
Hanife Ayla Çelenk
Aydın Bülent Baş
Alp İlhan
Hasan Göksu Babayiğit

ONUR KURULU

Dündar Çağlayan
Buket Yararbaş Ecemiş
Ayhan Yılmaz
Burhan Gülek Özel
Hüseyin Tevhit Arıcan

TMMOB YÖNETİM KURULU ADAYLARI

Ömer Ersin Gırbalar
Faruk İlgün
Buket Yararbaş Ecemiş

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU ADAYI

Ayhan Kösebalaban

TMMOB DENETLEME KURULU ADAYI

Osman Sungur Ecemiş