Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

TMMOB METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU

Başkan

Ahmet İrfan Türkkolu

II. Başkan

Nasuhi İzzet Ulu

Yazman

Ferhat Yaşar

Sayman

Mehmet Şeref Sönmez

Üye

Mehmet Ali İrfan Akyol

Üye

Okan İşdaş

Üye

Ahmet Turan

YEDEK ÜYELER

Bilgi Çengelli
Yağmur Laleci
Devrim Karahan
Bilal Türlüdür
Hasan Cengiz
Atakan Ege Savaş
Ulaş Yaprak

DENETLEME KURULU

Mehmet Erhan Işıkol
Feyzi Demir
Belgin Mert
Serhat Ekmekçi
Özgün Başkan Taştan

ONUR KURULU

Abidin Fırat Sapçı
Ercüment Alptekin
Tahsin Akar
Murat Can Ocaktan
Ata Özdemirler

TMMOB YÖNETİM KURULU ADAYLARI

Yağmur Laleci
Utkan Güneş
Alişan Yılmaz

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU ADAYI

Ünal Oray

TMMOB DENETLEME KURULU ADAYI

Turgay Aldı