Mimarlar Odası

TMMOB MİMARLAR ODASI YÖNETİM KURULU

Başkan                    Zeynep Eres Özdoğan

II. Başkan                Semih Lütfi Temizkan

Genel Sekreter        Tores Dinçöz

Sayman                   Ünsal Keser

Üye                          Bekir Sıtkı Severoğlu

Üye                          Serap Kaya

Üye                          Selin Oktan

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

Macit Toz
Mehmet Ekinci
Nilgün Çakır Güngör
Bintül Hüda Doğan
Talat Köksal
Uğur Degermenci
Kazım Sanaç               

DENETLEME KURULU

Erkan Dereli
Barış Kartal
Mehmet Paydaş
Hazeli Akgöl
Ayperi Akgül
Gazanfer Karlıca
Hayrettin Camyaz
Muharrem Aziz Zengin
Metin Atalay
İbrahim Kocabaldır
Mehmet Birol Yıldızdağ

ONUR KURULU

Ali Yavuz
İbrahim Şenel
Gürol Ustaömeroğlu
Erkan Güneş
Kaynak Contepe

TMMOB YÖNETİM KURULU ADAYLARI

Ali Ekinci
Arif Balkanay
İsmail Pırnar

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU ADAYI

Sadık Kınalı

TMMOB DENETLEME KURULU ADAYI

Selahattin Temiz