Petrol Mühendisleri Odası

TMMOB PETROL MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU

Başkan

 İnanç Alptuğ Hıdıroğlu

II. Başkan

 Emre Doğan

Genel Sekreter  

 Oğuz Cihaner

Sayman   

 Özgür Fırat Akel

Üye           

 Emel Kuru

Üye           

 Hasan Çağlar Erdihan

Üye          

 Yüksel Kurt

 

YEDEK ÜYELER

Hüseyin Kerem Güner
Ayça Keserci
Korhan Kor
Zelal Genlik
Emrah Gürel
Ebru Berna Özdemir
Salih Burak Birinci

DENETLEME KURULU

Rabia Tuğçe Özdemir
Kazım Onur Gürçay
Enver Şahin

ONUR KURULU

Cengiz Cücü
Selçuk Gürpınar
Latif Vrana
Hasan Akman
Erol Kanmaz

TMMOB YÖNETİM KURULU ADAYLARI

Rüştü Öztürk
Enver Şahin
Mustafa Yılmaz

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU ADAYI

Hasan Danışman

TMMOB DENETLEME KURULU ADAYI

Yüksel Kurt