Şehir Plancıları Odası

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI YÖNETİM KURULU

Başkan

 Akif Burak Atlar

II. Başkan

 Çiğdem Ünal

Genel Sekreter 

 Zafer Mutluer

Sayman   

 Ayhan Erdoğan

Üye   

 Duygu Cihanger Ribeiro

Üye          

 Özlem Yalçınkaya

Üye           

 Hakan Ünlü

YEDEK ÜYELER

Ayşecan Akşit
Uğur Kasımoğlu
Doğan Dursun
İdil Akyol Koçhan
Funda Yörük
Ömer Dursunüstün
Emel Karakaya Ayalp

DENETLEME KURULU

Ali Ulvi Ulubaş
M. Teoman Tekkökoğlu
Akın Akçay
Demet Gürbüzler
Ramize Esra Oğuz

ONUR KURULU

Kübra Cihangir Çamur
Hatice Perihan Kiper
Erhan Kurtarır
Uğur Bayrak
Arzu Başaran Uysal

TMMOB YÖNETİM KURULU ADAYLARI

Orhan Sarıaltun
Ceren İlter Soy
Pelin Pınar Giritlioğlu

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU ADAYI

Ayşe Işık Ezer

TMMOB DENETLEME KURULU ADAYI

Ümit Özcan