Tüm Haberler

Oda Haberleri
13.11.2014

Gemi Mühendisleri Odası, Validebağ Korusu’na ilişkin 13 Kasım 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
12.11.2014

Şehir Plancıları Odası, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü dolayısıyla bir bildirge yayımladı.

Oda Haberleri
11.11.2014

 Çevre Mühendisleri Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası, Soma Yırca'da 6 bin zeytin ağacının kesilmesi üzerine 11 Kasım 2014 tarihinde ortak bir açıklama yaptı.

Oda Haberleri
10.11.2014

Soma Yırca köyünde yapılmak istenen termik santral için 6 bin zeytin ağacının kesilmesi nedeniyle,  TMMOB  Çevre Mühendisleri Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası Yırca’ya giderek köylülerle görüştü ve bin zeytin fidanı dikti.

Oda Haberleri
10.11.2014

Çevre Mühendisleri Odası, Yırca'da zeytin ağaçlarının kesilmesi ve termik santral projesi ÇED raporu üzerine hazırladığı inceleme raporunu 10 Kasım 2014 tarihinde açıkladı.

Haberler
10.11.2014

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği`nin süreli yayın organı "Birlik Haberleri"nin Eylül-Ekim 2014 dönemini içeren 158`inci sayısı çıktı.

Oda Haberleri
10.11.2014

Mimarlar Odası tarafından düzenlenen Bilirkişilik Sempozyumu’nun üçüncüsü “Bilirkişilik ve Adalet” temasıyla 7-8 Kasım 2014 tarihlerinde Ankara Barosu Eğitim ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Haberler
07.11.2014

Türk Tasarım Danışma Konseyi Destekler Komitesi toplantısı 6 Kasım 2014 tarihinde KOSGEB Merkezi’nde yapıldı.  Strateji ve Eylem Planında yer alan ve 2014 sonuna kadar tamamlanması gereken eylemlerin görüşüldüğü toplantıda TMMOB’yi Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bahattin Şahin temsil etti.

Haberler
07.11.2014

CHP yönetiminin, maden kazaları ve çalışma yaşamında işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunu değerlendirmek üzere yaptığı davete, TMMOB’yi temsilen Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Torun ve Genel Sekreter Vekili H. Can Doğan katıldı.  İşçi sendikaları ve meslek odalarının çağrılı olduğu 6 Kasım 2014 tarihinde düzenlenen toplantı sonunda, katılımcılarca (DİSK, TÜRK İŞ, HAK İŞ, TMMOB, TTB) üzerinde mutabakata varılan maddelerin kanun teklifi haline getirilerek TBMM’ye sunulması kararlaştırıldı.

Haberler
07.11.2014

TMMOB Adana Kent Sorunları Sempozyumu’nun üçüncüsü 22-23 Mayıs 2015 tarihlerinde düzenlenecek.