Tüm Haberler

Haberler
25.08.2015

Trakya Emek ve Meslek Örgütleri Platformu 1 Eylül 2015 Salı günü Saat 19.00'da Lüleburgaz'da  yapacağı basın açıklaması için Hükümet Konağı meydanına,  demokratik kitle örgütlerini, emekten ve barıştan yana siyasi partileri ve tüm yurttaşlarımızı barış için ses vermeye, ortak barış eylem ve etkinliğine katılmaya çağırdı. Etkinliğe DİSK, KESK, TMMOB VE TTB Başkanları da katılacak.

Haberler
25.08.2015

DİSK, KESK, TMMOB, TTB İstanbul bileşenleri “Milyonlar Barış İstiyor. 1 Eylül’de Galatasaray’dayız!” diyerek 1 Eylül’de yapılacak basın açıklaması için çağrıda bulundu.

Oda Haberleri
25.08.2015

Çevre Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Maden Mühendisleri Odası ve Şehir Plancıları Odası; Karadeniz'de yaşanan ve şimdiye kadar 8 vatandaşımızın yaşamını yitirmesine sebep olan sel felaketine ilişkin 25 Ağustos 2015 tarihinde birer basın açıklaması yaptılar.

Basın Açıklamaları
25.08.2015

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Karadeniz’de meydana gelen sel felaketine ilişkin 25 Ağustos 2015 tarihinde yazılı bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
25.08.2015

Jeoloji Mühendisleri Odası, son günlerde yaşanan olaylar üzerine 25 Ağustos 2015 tarihinde bir basın açıklaması yaparak; barışın, kardeşliğin, eşitliğin, özgürlüğün, demokrasi ve adaletin egemen olduğu bir Türkiye için "BARIŞ!" çağrısında bulundu.

Oda Haberleri
24.08.2015

Maden Mühendisleri Odası, 20 Ağustos 2015 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Basın Açıklamaları
21.08.2015

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB; 2015 erken seçim gündemine ilişkin 21 Ağustos 2015 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Basın Açıklamaları
21.08.2015

1 Eylül Dünya Barış Günü yaklaşırken ülkemiz yeniden yangın yerine döndü. Çatışmanın, gözyaşının ve acının hakim olduğu bir ortamda giriyoruz Dünya “Barış” Günü’ne…. 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle TTB Başkanı Bayazıt İlhan’ın açılışını yaptığı, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı ve KESK Genel Sekreteri Hasan Toprak’ın katıldığı basın toplantısı Ankara’da TTB Genel Merkezi’nde yapıldı.

İKK Haberleri
20.08.2015

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu ve İzmir İl Koordinasyon Kurulu, 17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etlinlikler düzenlediler.

Haberler
19.08.2015

13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen Soma maden faciasının duruşmasına 18 Ağustos 2015 tarihinde Manisa-Akhisar’da devam edildi. TMMOB’nin müdahillik talebi, duruşma sonunda karara bağlanacak. Duruşmayı, TMMOB adına Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Torun ve Maden Mühendisleri Odası Merkez ve Şube Yönetim Kurulu üyeleri takip etti.