Tüm Haberler

İKK Haberleri
17.11.2014

TMMOB Yönetim Kurulu üyeleri Bahattin Şahin, Mehmet Torun, Zeyneti Bayrı Ünal, Cemalettin Küçük ve A. Deniz Özdemir 14 Kasım 2014 tarihinde Artvin İKK ile bir araya geldi. Kentin sorunları ve çözüm önerilerinin değerlendirildiği toplantıya; İKK Sekreteri Hakan Yavuz, Ferit Demiröz (İMO), Engin Yazıcı (JMO), Cavit Hafızoğlu (HKMO), Zeki Dinçer (MMO) katıldı.

Oda Haberleri
17.11.2014

Ziraat Mühendisleri Odası öğrenci üyeleri 15-16 Kasım 2014 tarihlerinde düzenlenen öğrenci üye kurultayında buluştu.

Haberler
17.11.2014

Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen “Enerji ve Hukuk” sempozyumu 14-15 Kasım 2014 tarihlerinde Ankara’da Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Açılış konuşmaları TBB Başkanı Metin Feyzioğlu ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın yaptığı sempozyumda TMMOB’ye bağlı odalardan çok sayıda yönetici ve uzman konuşmacı olarak yer aldı.

Haberler
17.11.2014

TMMOB Yönetim Kurulu kararı gereği; Artvin ili Cerattepe mevkiindeki maden sahasını incelemek ve rapor hazırlamak üzere Yönetim Kurulu üyeleri Bahattin Şahin, Mehmet Torun, Zeyneti Bayrı Ünal, Cemalettin Küçük ve A. Deniz Özdemir'den oluşan heyet, 14 Kasım 2014 tarihinde Artvin'e giderek saha incelemesinde bulundu.

Oda Haberleri
15.11.2014

Jeofizik Mühendisleri Odası, 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin yıldönümü dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı.

İKK Haberleri
14.11.2014

Bursa İl Koordinasyon Kurulu 12 Kasım Düzce depreminin yıldönümünde, Jeofizik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi ve Jeoloji Mühendisleri Odası Bursa Şubesi sekreterliğinde "DEPREM GÜNDEMDE SIRA NEREDE" konulu bir panel düzenledi.

Haberler
14.11.2014

TMMOB Genel Sekreterliğine Yönetim Kurulu’nun 8 Kasım 2014 tarihli 8’inci toplantısında alınan 129 sayılı kararla Çevre Mühendisi Dersim Gül atandı.

Oda Haberleri
13.11.2014

Maden Mühendisleri Odası, "İş Güvenliği Eylem Paketi" üzerine 13 Kasım 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Basın Açıklamaları
13.11.2014

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB,  Başbakan Davutoğlu tarafından açıklanan “İş Güvenliği Eylem Paketi”ne ilişkin görüş ve değerlendirmelerini 13 Kasım 2014 tarihinde düzenlenen bir basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaştı.

Haberler
13.11.2014

Devlet Personel Başkanlığı tarafından 12-13 Kasım 2014 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen “Kamu Yönetiminde Personel Verimliliği Projesi” toplantısına TMMOB adına; Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Torun ve TMMOB Kamuda Çalışan Mühendis Mimar Şehir Plancıları Özlük Hakları Çalışma Grubu Başkanı Mustafa Erdoğan katıldı.