6331 SAYILI YASA'NIN 10. YILINDA TÜRKİYE'DE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

ISBN No:

978-605-01-1639-7

İçindekiler

AÇILIŞ KONUŞMALARI

Dr. Metehan AKBULUT.....................................................................................................15

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Numan ÖZCAN........................................................................................................................19

ILO Türkiye Ofisi Direktörü

Şükran KABLAN YEŞİL.................................................................................................25

KESK Eş Genel Başkanı

Adnan SERDAROĞLU......................................................................................................31

DİSK Genel Sekreteri

Burak SARAN............................................................................................................................37

Türk Diş Hekimler Birliği Genel Başkanvekili

Emin KORAMAZ....................................................................................................................39

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Doç. Dr. Ali İhsan ÖKTEN...........................................................................................43

TTB Merkez Konseyi II. Başkanı 

 

İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİNİN EKONOMİ POLİTİĞİ

6331 Sayılı Yasa: Neo-Liberalizmin Kuralları...........................................49

Dr. Nail DERTLİ

Türkiye’ de Birikim Rejimi ve İSİG.......................................................................57

Tevfik GÜNEŞ

İşçi Sağlığı ve Güvenliği Alanın Piyasalaşması ve OSGB’ler..65

Deniz İPEK

İş Cinayetleri ve Hukuksal Süreçler...................................................................73

Av. Dr. Murat ÖZVERİ

 

İŞÇİ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİNDE YAŞANAN SORUNLAR ve NEDENLERİ

İş Güvenliği Uzmanlarının Çalışma Koşulları ve İş Güvencesi...........87

Aytekin Taşdemir

İşyeri Hekimleri ve Çalışma Koşulları ve İş Güvencesi..................97

Dr. Celal Mestçioğlu

Kamuda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Hizmetleri.................................103

Dr. Özgür Bilek

Kamunun Görev ve Denetimlerindeki Sorunlar.....................................111

Mehmet Tekelioğlu

SALGINLAR ÇAĞINDA İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ

Kapitalizm/ Pandemi/İklim/Krizler İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Neleri Değiştirdi? Gelecekte Bizleri Neler Bekliyor?......................................121

Dr. Cavit Işık Yavuz

Pandemin Yükü Kadınların Omzunda..........................................................127

Dr. Vahide Bilir

Pandemide Sağlık Emekçileri.................................................................................133

Eylem Kaya Eroğlu

 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Alanının Gündem ve Mücadele Alanları

Meslek Hastalıkları............................................................................................................151

Dr. Ahmet Tellioğlu

İş Kazaları, Yaralanmalar, Ölümler.................................................................159

Beste Ardıç Arslan

Çevre-Halk-İşçi Sağlığı Zinciri..............................................................................167

Aslı Odman

İş Cinayetleri Çalışma Acısı......................................................................................179

Uğur Şahin Umman

 

İşçi Sağlığı ve Güvenliğinde Nasıl Bir Mücadele?

Türkiye İçin İşçi Sağlığı Modeli/Sistemi......................................................193

Dr. Onur Hamzaoğlu

Gelecekte Bizi Bekleyen Sorunlar ve Nasıl Bir Mücadele?.........201

Dr. Ertuğrul Oruç

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Sendikalar/Meslek Örgütleri/Dernekler/Siyasal Örgütler....................................................................................207

Dr. Mehmet Zencir

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mücadelesinde Örgütlenme Potansiyeli ...................215

Ertuğrul Bilir

 

FORUM: NASIL BİR İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ SİSTEMİ/MODELİ.......225

Metehan Akbulut - Bedri Tekin