AĞUSTOS - EYLÜL/2003

İçindekiler

İşgal Askeri Olmayacağız!!!
Yeni İhale Kanunu Tasarısı
İmar Affı! Yine...
Özel Okullar Hakkında Kaygımız Var
Polkima İşçileri Grevde
Kamu Emekçisi Hakkını Arıyor
Soru Önergelerine "Kaçamak" Yanıtlar
Deprem
TMMOB Güncesi
İKK Güncesi
TMMOB ve Oda Etkinlikleri
Birlik Ödentileri Çizelgesi
Hasan Balıkçı Duruşması