TMMOB 2. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

Sunuş

 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İkinci Devre
Çalışma Raporu
(8 Nisan 1955 - 30 Ocak 1956)
Devre : 2 . Yıl : 1955