TMMOB FİLYOS GÜBRE FABRİKASI RAPORU

ISBN No:

978-605-01-1612-0

Sunuş

Filyos, Zonguldak ilimizin Çaycuma beldesine bağlı, plajı ve doğal varlıkları ile önemli bir sahil bölgesidir.

Bu rapor, Filyos’ta yapılmak istenen gübre fabrikasının Çevresel Etki Değerlendirme Raporu incelenerek, toplumsal fayda yönünden bölgenin ve sahilin korunması için hazırlanmıştır.

Rapor, yapılacak olan bu fabrikanın yer seçiminden işletme ve devreden çıkarma işlemlerine kadar olan tüm sürecin yaratacağı çevresel etkiler değerlendirmiş, bu gibi yatırımların toplumsal faydayı ve ülke yararını gözeterek planlanması ihtiyacını gözler önüne sermiştir.

Raporda emeği geçen tüm meslektaşlarıma derin teşekkürlerimi sunuyor; TMMOB’nin ülkemizin, doğamızın, yeraltı ve yer üstü varlıklarımızın korunması için mücadele etmekten geri durmayacağını kez daha vurgulamak istiyorum.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı