TMMOB KAMUCU POLİTİKALAR SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI

İçindekiler

Açılış Konuşmaları

Nadir Avşaroğlu Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı 11
Emin Koramaz TMMOB Başkanı 14

Özel Oturum 
TMMOB Sunumu

Baki Remzi Suiçmez Kamucu Politikalar ve TMMOB 23

Özel Sunum Korkut Boratav Türkiye’de Kamucu Politikaların Analizi 99

1.OTURUM 
Kamuculuk; Tanımı, Evrimi Ve Tarihsel Süreci

Oktar Türel Neoliberal Dünya Ekonomisinde Kamu Kesiminin Yeniden Yapılanmasına Bakışlar, 1980-1920 111

Galip Yalman Yeni Bir Kamu Mümkün mü? 119

Aziz Konukman Kamu Yatırımlarının Kollektif Seçim ve Finansmana Dayalı Olarak Yapılması Mümkün mü? 127

2. OTURUM 
Dünya ve Türkiye’de Kamucu Kalkınma Örnekleri ve Planlı Kalkınma

Bilsay Kuruç 21. Yüzyıl için Kalkınma ve Planlama 153

Semih Akçomak Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve Planlama 161

Serdar Şahinkaya Cumhuriyetin İlk Yıllarında Kamucu Sanayileşme 167

Erkan Erdil Dünyada ve Türkiye’de Planlama ve Kamu İşletmeciliği 191

 

3. OTURUM 201
Kamu Yönetiminde Kamuculuk

Oğuz Oyan Türkiye’nin Değişen Yönetsel Yapısı 203

Ozan Zengin Kamusallık Ekseninde Yeni Yönetim Sistemi 218

Onur Karahanoğulları Anayasa, Yasalar ve Kamucu Politikalar 226

Gamze Yücesan Sosyal Politikalarda (Eğitim, Sağlık, Sosyal Güvenlik) Yeniden Kamuculuk 234

4. OTURUM 241
İktisat Politikaları Ve Özelleştirme Bilançosu

Mustafa Sönmez Nasıl Bir Kamuculuk İstiyoruz? 243

Ebru Voyvoda Kalkınma İktisadı Penceresinden Türkiye 251

Erol Taymaz KİT Sisteminin İktisadi Değerlendirmesi 259

Yiğit Karahanoğulları Dünyada ve Türkiye’de Kamulaştırma Modelleri 271

5. OTURUM 
Kamucu Politikalar İçin Ne Yapmalı?

Arzu Çerkezoğlu İstihdam Politikaları 281

Aysun Gezen Eğitim Politikaları 285

Sinan Adıyaman Sağlık Politikaları 290

Ali Rıza Aydın Kamucu Hukuk Politikaları 295

6. OTURUM 
Kamucu Politikalar İçin Ne Yapmalı?

Oğuz Türkyılmaz Enerji Politikaları 319

Gökhan Günaydın Tarım Politikaları 334

Kaya Güvenç Sanayi Politikaları 344

Arif Merdol Ulaşım Politikaları 350

Tarık Şengül Kentleşme ve Yerel Yönetimler Politikaları 395

Adil Akbaş Bilişim Politikaları 402