TMMOB MESLEK İÇİ EĞİTİM RAPORU

ISBN No:

978-605-01-1641-0

İçindekiler

SUNUŞ...............................................................................................................................................5

Giriş....................................................................................................................................................7
Meslek İçi Eğitim Nedir?...................................................................................9
Eğitim Nedir?................................................................................................................................9
Hizmet İçi Eğitim Nedir?.................................................................................................9
Meslek İçi Eğitim Nedir?..................................................................................................9
TMMOB ve Meslek İçi Eğitim Uygulamaları....................13
TMMOB’ye Bağlı Odalar ve Meslek İçi Eğitim..............15
TMMOB Meslek İçi Eğitim Çalıştayı................................................17
Odaların Çalışmaları..........................................................................................................17
Meslek İçi Eğitim Sayıları ve Biçimleri.............................................................17
Katılımcı Sayıları.....................................................................................................................19
Eğiticiler ve Değerlendirilmeleri............................................................................19
Eğitim Planının (Müfredat) Geliştirilmesi...................................................19
Belgelendirme...........................................................................................................................20
Ölçme ve Değerlendirme.............................................................................................20
Oda-Üye İlişkileri Açısından Meslek İçi Eğitim.........................21
Ölçümleme ve Belgelendirme.........................................................23
Pandemi Dönemi Meslek İçi Eğitim..............................................24
Güncel Gereksinimlere Yanıt Verebilecek Bir Uygulama: Öğrenme Merkezleri...................................................27
Makina Mühendisleri Odası (MMO) Öğrenme Merkezi....................................30
İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Sürekli Eğitim Merkezi Platformu..31
Sonuç ve Öneriler................................................................................................33
EK: Mühendislik Mimarlık Kurultayı (2003) Kararları..................37