Basın Açıklamaları

Basın Açıklamaları
08.03.2021

DİSK Kadın Komisyonu, KESK Kadın Meclisi, TMMOB Kadın Çalışma Grubu ve TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 8 Mart 2021 tarihinde ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdiler.

Basın Açıklamaları
07.03.2021

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kadın Çalışma Grubu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı.

Basın Açıklamaları
03.03.2021

TMMOB ile Maden Mühendisleri Odası 3 Mart 2021 tarihinde 3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü dolayısıyla ortak bir basın toplantısı düzenlediler.

Basın Açıklamaları
01.03.2021

DİSK Kadın Komisyonu, KESK Kadın Meclisi, TMMOB Kadın Çalışma Grubu, TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne çağrı amacıyla 1 Mart 2021 tarihinde TTB Genel Merkezi’nde bir basın toplantısı düzenlediler.

Basın Açıklamaları
10.02.2021

30 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Amasya’da 11, Bolu’da 2, Trabzon’da 2 olmak üzere toplam 15 bölgenin “yayla alanı” statüsünün kaldırılması hakkında TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 10 Şubat 2021 tarihinde basın açıklaması yapıldı.

Basın Açıklamaları
08.02.2021

Kamu kurumlarında çalışanların, kurum yöneticileri ve amirleri tarafından anlık mesajlaşmalarda BİP uygulamasını kullanmaya zorlanmasına ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 8 Şubat 2021 tarihinde basın açıklaması yapıldı.

Basın Açıklamaları
05.02.2021

DİSK-KESK-TMMOB-TTB Yemek Sepeti yönetiminin, çalışanlara müdehale ederek “Taşımacılık” işkolunu, “Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar” işkolu olarak değiştirerek sendikal faaliyetlerini engelleme çabasına ilişkin 5 Şubat 2021 tarihinde ortak bir basın açıklaması yaptılar.

Basın Açıklamaları
02.02.2021

Atanmış Rektör Melih Bulu'yu kabul etmeyen Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenlerini hedef alan iktidar saldırılarına ve polis şiddetine ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 2 Şubat 2021 tarihinde basın açıklaması yapıldı.

Basın Açıklamaları
25.01.2021

Gezi Davasında yargılanan, aralarında üyelerimizin de bulunduğu 9 kişi hakkında verilen beraat kararlarının İstinaf Mahkemesi tarafından bozularak yeniden yargılama kararı verilmesi üzerine TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 25 Ocak 2021 tarihinde basın açıklaması yapıldı.

Basın Açıklamaları
22.01.2021

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından 9 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan “Mahalli İdareler Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları”na ilişkin genelgede Peyzaj Mimarları'nın mühendislik-mimarlık disiplinleri dışında sınıflandırılmasıyla ilgili TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 22 Ocak 2021 tarihinde basın açıklaması yapıldı.