Basın Açıklamaları

Basın Açıklamaları
17.06.2020

Tarım Orman İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş tarafından 16 haziran 2020 tarihinde “Özel Ağaçlandırma Alanları” hakkında Facebook üzerinden yapılan ve çeşitli internet sitelerinde yer alan açıklamada TMMOB’ye karşı kullanılan gerçek dışı ifadeler üzerine TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 17 Haziran 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Basın Açıklamaları
16.06.2020

14 Haziran 2020 tarihinde Bingöl Karlıova'da gerçekleşen ve 1 yurttaşımızın hayatını kaybettiği 5.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 16 Haziran 2020 tarihinde basın açıklaması yapıldı.

Basın Açıklamaları
15.06.2020

15-16 Haziran 1970 tarihlerinde gerçekleştirilen ve ülke tarihimizin en önemli işçi hareketlerinden biri olan direnişin 50. yılında TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından basın açıklaması yapıldı.

Basın Açıklamaları
09.06.2020

DİSK-KESK-TMMOB ve TTB, iktidarın son günlerde gerçekleştirdiği antidemokratik uygulamalara ilişkin  9 Haziran 2020 tarihinde ortak bir basın açıklaması yaptılar.

Basın Açıklamaları
01.06.2020

Salgın nedeniyle verilen aranın ardından yeniden toplanacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, meslek örgütlerinin yasalarıyla değil, ülkenin gerçek ve yakıcı sorunlarıyla ilgilenmesi için TMMOB, TTB, TÜRMOB ve TDB tarafından 1 Haziran 2020 tarihinde ortak çağrı yapıldı.

Basın Açıklamaları
15.05.2020

Geçmiş dönemlerde Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev alan Yavuz Önen, Bülent Tanık, Teoman Alptürk, Kaya Güvenç ve Mehmet Soğancı yaptıkları ortak açıklama ile TMMOB'nin ilerici, toplumcu geleneğine ve örgütsel bütünlüğüne sahip çıkma çağrısında bulundu.

Basın Açıklamaları
14.05.2020

Anayasa'nın 135. Maddesi'nde yer alan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yasalarının değiştirilme çabalarına ilişkin Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği ve Türk Dişhekimleri Birliği tarafından 14 Mayıs 2020 tarihinde ortak basın açıklaması yapıldı.

Basın Açıklamaları
13.05.2020

13 Mayıs 2014 tarihinde yaşanan ve ülkemizin en büyük felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçen Soma Maden Faciası'nın 6. yılında TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından basın açıklaması yapıldı.

Basın Açıklamaları
06.05.2020

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası dolayısıyla 6 Mayıs 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Basın Açıklamaları
05.05.2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meslek örgütlerini hedef alan açıklamalarına ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 5 Mayıs 2020 tarihinde basın açıklaması yapıldı.