4. BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ KURULTAYI 18-19 KASIM 2023’TE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

14.11.2023

TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Kurultayı’nın dördüncüsü “Cumhuriyetimizin 100. Yılını Kutlarken Toplum ve Bilişim” temasıyla ve Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümüyle işbirliği içinde 18-19 Kasım 2023 tarihlerinde İstanbul’da, Galatasaray Üniversitesi Ortaköy Kampüsü Aydın Doğan Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Kurultayımızda teknolojik gelişmelerin, değişen yaşam biçimlerinin mesleğimizde yarattığı dönüşümü, meslektaşlarımıza etkilerini, bu bağlamda bilgisayar mühendislerinin mesleki, toplumsal ve kültürel sorumluluklarını tartışmak, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın sorunlarını irdeleyerek, çözümler üretmek amacıyla bir araya geleceğiz.

Bilgisayar mühendisliği eğitiminden çalışma yaşamına, teknolojinin hayatımıza olan etkilerinden mesleki örgütlenmeye dek her alanda bilgisayar mühendisliğini ve bilgisayar mühendislerini gündeme taşıyan kurultayımız bu yönüyle tek etkinlik olma özelliğini sürdürmektedir.

İçeriği, Bilgisayar Mühendisleri Kurultayı Danışma Kurulunun önerileriyle derlenen görüşlerle oluşturulan etkinliğin ayrıntılı izlencesine (programına) kurultay sitesinden erişebilirsiniz. İlkini Boğaziçi Üniversitesinde, ikincisini Hacettepe Üniversitesinde ve üçüncüsünü çevrimiçi ortamda düzenlediğimiz önceki kurultaylardaki oturumlara BMO Youtube hesabından erişebilirsiniz. 18-19 Kasım 2023’te düzenlenecek 4. Kurultayımızın oturum kayıtları kurultay sonrasında yine BMO Youtube kanalımızdan erişime açılacaktır.

Bilgisayar mühendislerinin birlikte düşünüp, üreteceği bir buluşma ortamı olan Kurultayımızda, güncel teknolojik gelişmeleri ve toplumsal olguları hep birlikte yorumlayacağız ve toplumsal duyarlılığımızı meslek bilincimizle harmanlayarak kendimizi güncelleyeceğiz. Bu yolda sizlerin destek ve katkılarıyla yürümeyi; çıktıları, mesleğimizi ileriye taşıyacak kurultayımızda bir arada olmayı, dayanışma ve güç birliğimizle bütünleşmeyi diliyoruz.

Bilgisayar mühendisleri açısından öğretici, verimli, doyurucu ve ufuk açıcı olacağına inandığımız bu kurultayda tüm üyelerimizi, meslektaşlarımızı ve genç meslektaş adaylarımızı heyecanımızı paylaşmaya; dinlemeye, anlamaya, anlatmaya ve tartışmaya çağırıyoruz!

Bilgisayar Mühendisleri Odası

6. Dönem Yönetim Kurulu

Kurultay Etkinlik Bağlantısı: https://bmk.bmo.org.tr/