TMMOB ŞANLIURFA İKK: SORUMLULUĞU OLAN YÖNETİCİLERİ İSTİFAYA DAVET EDİYORUZ

16.03.2023

TMMOB Şanlıurfa İl Koordinasyon Kurulu yaşanan sel felaketi üzerine 16 Mart 2023 tarihinde "Sorumluluğu olan yöneticileri istifaya davet ediyoruz" başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

BASINA VE KAMUOYUNA

Yaşadığımız depremin henüz yarasını saramamışken, Salı günü başlayan ve devam eden yağışlar sonucu ilimizde sel felaketi yaşanmıştır. Selde hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allahtan rahmet yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Deprem de Sel de kader değildir. Bu olaylar “doğal olaylar” olup yüzyıllardır dünyanın her yöresinde yaşanmaktadır. Bu doğa olaylarının afete dönüşmesi ise doğal bir olay değil, insanın doğaya olumsuz müdahalelerinin bir sonucudur. Yerleşim yerlerinde yaşanan sel felaketlerinin temel nedenleri, iklim değişikliğinden ziyade, plansız ve çarpık kentleşme, yetersiz altyapı ile yerel yönetimler olan belediyelerin ve belediye meclislerinin kentleri imar ve rant politikalarına teslim etmesidir.

Yıllardan beri gerek belediyelerimizin gerekse merkezi yönetimlerin,  şehirlerin gelişimi konusunda almış oldukları kararların büyük bir kısmı uzmanlar tarafından kabul edilemez olarak nitelenmiş; bu durum her defasında meslek odaları yöneticilerimiz tarafından dile getirilmiştir. Fakat uzmanların haklılığı odalarımızın uyarıları bu gün en acı şekilde ortaya çıkarken, öte yandan şehri yönetenlerin acil durumlar karşısındaki acizliğini, bu güne kadar işlenmiş olan kent suçlarının sonuçlarını ve doğa ile pazarlık yapılamayacağını göstermektedir.

Günlerdir yetkili kurumlar olan Meteoroloji ve AFAD tarafından sel uyarıları yapılmasına rağmen önlem alınmadığı ve bunun büyük bir felakete yol açtığı görülmüştür. Şanlıurfa Merkezde yaşanan sel felaketinin; Kent merkezinden geçen Cavsak deresi, Karakoyun deresi, Mance deresi, Karaköprü-Sırrın deresi ve koruma bandında ki yapılaşmaların depremde yıkım tehlikesi oluşturduğu görülmüştür. 2012 yılında yapılan dal geç projesi; Askeriyeden gelen Cavsak Deresinin; mevcut kavşakta bir baks içinde dere sularını bamya suyuna deşarj ettiği projede revizyon yapılması gerektiği ve abide çapının daraltılmasının sorun olduğu uzmanlar tarafından dile getirilse de bu konu yetkililer tarafından dikkate alınmamış yaşanan Sel olayı ise taşkına ve can kayıplarına neden olmuştur. 

Şehirde yapılan dal-geçler, üst geçitler, tarım arazilerine yapılan kamusal yatırımlar ve ticari alanlarda bulunan kompleks projelerde TMMOB ve meslek odalarının fikir ve görüşleri alınmadan gerekli mühendislik çalışmaları yeteri kadar yapılmadığından sel ve getirdiği afet kaçınılmaz olmuştur.

TMMOB Şanlıurfa İl Koordinasyon Kurulu olarak meslek disiplinlerimiz gereğince doğal ve toplumsal yaraların sarılması için atılacak tüm adımlarda her zaman gerekli katkı ve desteği sunacağımızı yineliyoruz. Afet ve İklim dirençli kentler yaratmak istiyorsak ve bu tarz doğa olaylarının tekrardan felakete dönüşerek can ve mal kayıplarına sebebiyet vermemesi için yetkililere çağrımızı aşağıdaki maddelerde sıralıyoruz.

 • İmar planları yapılırken Meslek Odalarının görüşlerinin alınması ve gerektiği durumlarda imar komisyonlarında meslek odalarının temsilcilerinin bulunması sağlanmalıdır.
 • Tarihi bölgelerde ve turistik alanlarda selin oluşturmuş olduğu hasarların bir an önce ortaya çıkarılması ve yeni felaketler yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.
 • Tarım arazilerinin, dere yataklarının imara açılarak gerek kamusal ve gerekse ticari/konut alanları olarak yapılaşmalarına izin verilmemelidir.
 • Karayolları ve Belediyeler tarafından yapılan köprü, dal geç, viyadük, üst geçit gibi ulaşım projelerinin yapımında sağlıklı kentleşme için meslek odalarıyla işbirliği kurulmalıdır
 • Derelerde yapılan ve yapılması planlanan taşkın koruma projelerinin debi hesaplarının yeniden yapılarak gerekli revizyonların gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
 • Drenaj, yağmur suyu, atık suyu gibi hayati önem taşıyan altyapı projelerinin şehrin nüfus projeksiyon ölçeği fen ve sağlık kuralları göz önünde bulundurularak güncellenmesi gerekmektedir.
 • Ekili ve dikili alanlarda risk/zarar boyutunun bir an önce araştırılması ve tarım arazilerinde bulunan drenaj kanallarının gözden geçirilerek eksik olan bölgelere yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.
 • Selin etki alanında bulunan Gıda imalathaneleri ve Gıda Depolarında bulunan gıdaların güvenliğinin bir an önce kontrol edilmesi gerekmektedir.
 • Çadırlarda ve konteynerlerde yaşayan depremzedelerin durumunun bir an önce tespit edilerek fen ve sağlık açısından gerekli iyileştirmelerin yapılması gerekmektedir.
 • Acil Durum Afet Planlarının yapılması gerekmektedir. Yaşanan afette dere kenarlarında bulunan yapıların temel zeminlerinde selden kaynaklı olası muhtemele risklerin oluşacağı binalarda ani oturmaların oluşabileceği acilen bu yapıların zeminlerinde jeolojik etüt çalışmalarının yapılması gerekmektedir.
 • Deprem ve sel sonrası mevcut yapıların risk haritalarının zaman kaybetmeden hazırlanması, ağır hasarlı olarak tespit edilen yapıların selden olumsuz anlamda etkilendikleri düşünülerek bir an önce yıkım işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

 

Doğa olaylarının afete dönüşmemesi için, merkezi ve yerel yöneticileri yasayla kendine verilmiş olan görevlerini yapmaya ve sorumluluğu olan yöneticileri istifaya davet ediyoruz. Yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allahtan rahmet diliyor, mağdur olan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

 

TMMOB
Şanlıurfa İl Koordinasyon Kurulu