Orman Mühendisleri Odası

TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU

Başkan

 Hasan Türkyılmaz

II. Başkan

 Ahmet Kara

Yazman 

 Mehmet Üstünyer

Sayman   

 Mesut Güler

Üye           

 Özgür Balcı

Üye           

 Sabri Kızılkaya

Üye          

 İsmail Hakkı Güney

 

YEDEK ÜYELER

Mustafa Akkız

Eda Ünsal

Ahmet Akbulut

İsmail Boz

Hidayet Sarı

Zülal Totan

Sinan Akbaş

DENETLEME KURULU

Ziya Polat

Nejdet Balcı

İsmail Kışlak

ONUR KURULU

Yusuf Şahin

Emin Karaman

Fahrettin Ay

Kadir Kılıç

Ali İzzet Başer

 

TMMOB YÖNETİM KURULU ADAYLARI

Yusuf Kabdazoğlu
Yılmaz Çatal
Bilal Güneş

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU ADAYI

Cemal Balibey

TMMOB DENETLEME KURULU ADAYI

Hayrettin Yıldırım