Orman Mühendisleri Odası

TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU

Başkan

 Hasan Türkyılmaz

II. Başkan

 Ahmet Kara

Yazman 

 Yusuf Kandazoğlu

Sayman   

 İlyas Erdönmez

Üye           

 Özgür Balcı

Üye           

 Sabri Kızılkaya

Üye          

 İsmail Hakkı Güney

 

YEDEK ÜYELER

Tahsin Etli

İsmail Boz

Veli Altuntaş

İbrahim Ethem Gürsoy

Tekin Işık

Azize Toper Kaygın

Şensu Küçükateş

DENETLEME KURULU

Reşat Benli

Mesut Güler

Ahmet Akbulut

ONUR KURULU

Emin Karaman

Ali İzzet Başer

İsa Sertkaya

Kadir Kılıç

Serkan Gülenay

TMMOB YÖNETİM KURULU ADAYLARI

Mustafa Özkaya
Yunus Seven
Mehmet Yıldız

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU ADAYI

Cemal Balibey

TMMOB DENETLEME KURULU ADAYI

Şaban Bıyıklı