Ziraat Mühendisleri Odası

TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU

Başkan

 Baki Remzi Suiçmez

II. Başkan

 Mehtap Ercan Bilge

Yazman

 Özgür Cemile Göktaş Küçük

Sayman

 Yener Ataseven

Üye

 Aslı İlgen

Üye

 Mert Ulaş Dişbudak

Üye

 Özgür Selvi

YEDEK ÜYELER

Hüseyin Fincan
Selda Aydoğan
Fatma Meltem Büyükyavuz
İlknur Meriç Turgut
Aykut Kök
Yılmaz Ülkü
Erkan Pehlivan

DENETLEME KURULU

Neriman Okşan Ergin
Nihan Yenilmez Arpa
Abdussamet Ucaman

ONUR KURULU

Cemal Polat
Gülhan Saruhan
İbrahim Akbıyık
Feyzullah Korkut
Abdülkadir Deniz

TMMOB YÖNETİM KURULU ADAYLARI

Sefa Apaydın
Mehmet Yıldırım
Erol Salman

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU ADAYI

Şihat Şengal

TMMOB DENETLEME KURULU ADAYI

Mustafa Tevfik Kızgınkaya