Ziraat Mühendisleri Odası

TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU

Başkan

 Baki Remzi Suiçmez

II. Başkan

 Mehtap Ercan Bilge

Yazman

 Özgür Cemile Göktaş Küçük

Sayman

 Yener Ataseven

Üye

 Nevzat Özer

Üye

 Ali Şenay

Üye

 Hatice Ünal

 

YEDEK ÜYELER

Aslı İlgen
Muhammet Temel
Mert Ulaş Dişbudak
İlknur Meriç Turgut
Berivan Aktaş
Yaşar Murat Çelik

DENETLEME KURULU

Özkan Şahbaz
Ali İhsan İlhan
Neriman Okşan Ergin

ONUR KURULU

Mahmut Nedim Barış
Sefa Apaydın
Uluhan Korkut
Caner Aksakal
Erkan Yaslıoğlu
İbrahim Demran
Karaca Bozgeyik
Halit Sağcıoğlu
Ziya Dumlupınar
Mustafa Zeyrek
 

TMMOB YÖNETİM KURULU ADAYLARI

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU ADAYI

TMMOB DENETLEME KURULU ADAYI