Tüm Haberler

İKK Haberleri
11.09.2023

TMMOB Aydın İl Koordinasyon Kurulu 11 Eylül 2023 tarihinde "Büyük Menderes Deltası Doğal Sit Alanı Statüsü Kararname İle “Nitelikli Koruma” Statüsüne Düşürülmüştür Ve Bu Kabul Edilemez!" başlıklı kitlesel bir basın açıklaması yaptı.

Basın Açıklamaları
11.09.2023

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 11 Eylül 2023 tarihinde "Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Muteber Osmanpaşaoğlu’nun Yanındayız! İktidarın Hukuksuz İhraç Kararını Kabul Etmiyoruz!" başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

İKK Haberleri
08.09.2023

TMMOB Samsun İl Koordinasyon Kurulu Gezi Davası hukuksuz kararının 500. gününde 7 Eylül 2023 tarihinde tutuklu arkadaşlarımız için bir basın açıklaması yaptı.

İKK Haberleri
08.09.2023

TMMOB Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu, mesleki ve teknik bilgilerini halkın yararına kullandıkları için Gezi Davası'yla 500. gündür tutsak arkadaşlarımız için 7 Eylül 2023 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

İKK Haberleri
07.09.2023

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, Gezi Davası hukuksuz kararının 500. gününde tutsak arkadaşlarımız için 7 Eylül 2023 tarihinde Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesinde kitlesel bir basın açıklaması yaptı.

İKK Haberleri
07.09.2023

TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu, Gezi Davası tutuklama kararlarının 500. gününde 7 Eylül 2023 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Basın Açıklamaları
07.09.2023

TMMOB ve bağlı Odalarının Gezi Davası kararına karşı başlattığı Adalet Nöbetinde arkadaşlarımızın tutukluluğunun 500. gününde 7 Eylül 2023 tarihinde Ankara'da Mimarlar Odası önünde TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz'ın da katılımıyla bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

Oda Haberleri
07.09.2023

TMMOB Maden Mühendisleri Odası 7 Eylül 2023 tarihinde "AFAD personel alımı ilanını geri çekmeli, personel kadroları yeniden tanımlanmalı ve “sözlü” sınavdan vazgeçilmelidir" başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

İKK Haberleri
06.09.2023

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, İstanbul ve çevre illerde yaşanan yoğun yağış, sel ve taşkınlara ilişkin 6 Eylül 2023 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
06.09.2023

TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası 5 Eylül 2023 tarihinde başta İstanbul olmak üzere civar kentlerde yaşanan sel ve taşkınlara ilişkin 6 Eylül 2023 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.